Glas

Nieuws

Friss moet voor Waddenglas meer zekerheid bieden

Of het innovatieve concept Friss in gebied Waddenglas er komt, hangt af van investeerders, die meer zekerheid willen.

Een definitief besluit over de verkoop van grond van het glasgebied Waddenglas is nog niet genomen door de aandeelhouders: gemeente Waadhoeke, de provincie Friesland en de Rijksoverheid. De termijn waarop de grond moest worden afgenomen is al twee keer verlopen, maar Friss heeft de kans gekregen de laatste zaken te regelen. Opnieuw uitstel dus.

Voor het innovatieve gasvrije kassenproject is al veel rond. Zo is er een markant ontwerp voor de gebouwen en kassen gemaakt. De omgevingsvergunning is verleend en er zijn twee SDE-beschikkingen verstrekt. Ook is er een akkoord met Liander over de benodigde netcapaciteit.

Project Waddenglas is fossielvrij en kent een bezoekerscentrum. Het project kan een aanzet zijn naar een nieuw teeltconcept wordt gedacht. - Foto's: Friss
Project Waddenglas is fossielvrij en kent een bezoekerscentrum. Het project kan een aanzet zijn naar een nieuw teeltconcept wordt gedacht. - Foto's: Friss

Comfort bieden

Toch is de financiële afwikkeling nog niet rond. Een recente memo van wethouder De Pee van Waadhoeke geeft inzicht in de stand van zaken. “Een aantal investeerders is bereid in te stappen”, schrijft de gemeente. “Tegelijkertijd vragen deze investeerders om zekerheden. Niet zozeer technische zekerheden, maar van financiële en organisatorische aard.” Friss heeft deskundigheid op dat gebied ingehuurd om de investeerders deze zekerheden te bieden. “Dat vraagt tijd en is de belangrijke reden om nogmaals uitstel te vragen.” Het zou gaan om drie tot vier maanden.

Bovenaanzicht van de twee kassen van Friss.
Bovenaanzicht van de twee kassen van Friss.

Spanningsveld

De gemeente signaleert een spanningsveld: “Gaan we opnieuw mee in het uitstel omdat er al zoveel is geregeld en er mogelijk investeerders willen instappen? Of houden we op omdat het al zo lang heeft geduurd en er niet genoeg garantie op verkoop is?”, schreef de gemeente voor de laatste stuurgroepvergadering begin oktober. Daar is alsnog een uitstel gegeven. Er is draagvlak voor dit duurzame teeltconcept. De gemeente noemt dat ‘de wens om het bijzondere glastuinbouwproject van Friss te ontwikkelen’.

Of registreer je om te kunnen reageren.