Glas

Nieuws

Westland moet strenger toezien op waterzuivering

Westland gaat dit voorjaar kijken welke telers zich onterecht onttrekken van zuiveringsplicht van afvalwater. Politieke partijen willen haast maken.

In de gemeenteraad van Westland leeft steeds meer het gevoel dat er telers zijn in het gebied die onterecht uitstel krijgen voor hun zuiveringsplicht op afvalwater. Het gaat om telers die zich niet echt binden in een coöperatie voor collectieve zuivering. Telers die daadwerkelijk willen participeren in collectieve zuivering krijgen opnieuw uitstel van de zuiveringsplicht tot zeker oktober 2022, zo is de verwachting.

Bouwplannen vertraagd

De bouwplannen voor zo’n zuivering zijn namelijk vertraagd. Formeel zijn alle telers die in de toekomst collectief willen zuiveren nu in overtreding, omdat zij uitstel hadden tot januari 2021. De gemeente wil voor deze telers een noodmaatregelen nemen om dat uitstel toch extra af te geven.

Voorjaar meer duidelijk

Volgens wethouder Leen Snijders wordt dit voorjaar duidelijk welke telers daadwerkelijk willen meedoen aan het collectief zuiveren, als besluiten worden genomen over een businesscase van het project Collectieve Zuivering Gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een project van Hoogheemraadschap Delfland, waaraan tuinders, Westland en provincie Zuid-Holland zich committeren. Over het businessplan en de financiële afspraken zijn partijen het nog altijd niet eens.

Extra onderzoek

Telers die niet meedoen, en ook niet mobiel zuiveren, zullen extra onderzocht worden, aldus de wethouder. De gemeente wil bovendien extra wettelijke instrumenten om deze bedrijven te dwingen deel te nemen, om te voorkomen dat het freeriders worden.

Onzekerheid

Eerder schreef de gemeente dat vrijwel alle tuinders in het Westlandse gebied aangesloten zijn bij de zuiveringscoöperatie. Toch is er nog veel onzekerheid. Snijders schetste afgelopen week in een commissievergadering dat nog niet duidelijk is hoeveel telers aangesloten zijn bij de zuiveringscoöperatie. Dat kan betekenen dat telers € 1.000 per hectare gaan bijdragen als kosten, maar bij een lagere deelname kan dat € 2.000 bedragen per hectare. Dat moet allemaal dit voorjaar duidelijk worden wanneer de gemeente een borgstelling voor de zuivering afgeeft, en er dus een hard businessplan moet liggen.

Uitstel terecht?

Politieke partijen verliezen het geduld met het project en de tuinders, zo bleek in de vergadering. Met name de oppositie denkt dat telers proberen de verplichting te vertragen. Er zijn vrijstellingen gegeven aan telers die collectief iets wilden ontwikkelen, maar de meeste collectieven zijn op niets uitgelopen. PvdA noemt dat nepcollectieven. CDA-Westland weerspreekt dat ten stelligste. Telers hebben tijd nodig gehad omdat de techniek nog niet uitontwikkeld is en eerst één voorbeeldproject werd afgewacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.