Glas

Nieuws

Sector actiever tegen misstanden arbeidsmigranten

De tuinbouw komt met een protocol voor een structurele aanpak van gemelde misstanden met internationale werknemers.

Dat maakt bestuurder Wim van den Boomen van Glastuinbouw Nederland vandaag bekend in een webinar over internationale werknemers. In het protocol staat stap voor stap hoe de gezamenlijke organisaties in de land- en tuinbouw omgaan met incidenten die hen ter ore komen. Met hoor en wederhoor komen de werkgevers en de werknemers aan bod, om er achter te komen wat de achtergrond is van de grieven en hoe die opgelost kunnen worden.

Tienpuntenplan van LTO Nederland

“90% van onze leden doet het goed. Maar die 10% die denkt dat dat allemaal niet nodig is, die willen we ook graag in het goede rijtje krijgen”, aldus Van den Boomen. Dit protocol is een van de zaken in het tienpuntenplan van LTO Nederland dat per deelsector en per regio specifiek kan worden uitgewerkt. De glastuinbouw is bezig met een inventarisatie van de knelpunten die per regio spelen waar het gaat om beschikbaarheid en huisvesting van internationale werknemers.

Misstanden geven internationaal last

Het vóórkomen van misstanden zorgt er voor dat de internationale concurrentiepositie van Nederland verzwakt wordt, zegt Jaap Uijlenbroek van het ministerie van SZW. “Als lid van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten hebben we gesproken met ambassadeurs van onder meer Polen en Portugal. Juist de groep werkgevers die niet goed met de regels omgaat en die niet worden gecorrigeerd, bepalen het beeld.”

Telers vragen om krachtige handhaving

Beleidsspecialist Arbeid Peter Loef van Glastuinbouw Nederland erkent dat. “Juist tijdens de coronaperiode hebben we verhalen te horen gekregen die over Nederland de ronde doen in Polen, waar we echt last van hebben. Daar doen we natuurlijk alles aan om een reëler beeld te geven.”

Tegelijkertijd maken ondernemers in de maandelijkse vergaderingen die Glastuinbouw Nederland duidelijk dat waar het écht mis is, er ook krachtig gehandhaafd wordt. Zowel door de overheid als door LTO zelf. “Als er geconstateerd wordt dat het ook echt niet klopt, dan kunnen leden uiteindelijk zelfs geroyeerd worden, in het kader van reputatiemanagement. Maar tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat door geïntensiveerde handhaving weer de hele sector in het beklaagdenbakje terechtkomt”, waarschuwt Loef.

Lees ook: ‘Tuinbouw is sector met verhoogd coronarisico’

Of registreer je om te kunnen reageren.