Glas

Nieuws

Rechter zet streep door plan biomassa-installatie

Een paprikabedrijf kan geen biomassa-installatie bouwen. De rechter wil garantie dat dit uitsluitend voor teeltgebruik is.

De omgevingsvergunning is volgens de Raad van State eerst verleend in 2018, maar terecht terug getrokken later dat jaar na bezwaren. Ondanks de ligging op het perceel van het paprikabedrijf, de SDE-subsidievoorwaarden en een verklaring dat de houtstook voor teelttoepassing is, ziet de rechter niet voldoende garantie dat niet ook warmte en elektriciteit aan andere vragers wordt geleverd.

Redenen

De rechter noemt daarvoor een aantal redenen. Zo is de WKK-installatie gemoderniseerd en is daardoor onduidelijk of deze buiten werking wordt gesteld, zoals aangegeven in de vergunningsaanvraag bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ook vindt de rechter de relatie tussen het stook- en teeltbedrijf niet duidelijk als leverancier en afnemer omschreven. Ook de oprichtingsakte voor het stookbedrijf maakt dat niet voldoende duidelijk.

Vergunning op grond van Wet natuurbescherming

Uit de uitspraak blijkt verder dat het bedrijf nog een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet aanvragen. Dat is volgens de rechter geen reden om het hoger beroep niet te behandelen met negatieve uitkomst voor het teeltbedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.