Glas

Nieuws

Nu echt potentie grootste tuinbouwgebied EU tonen

De tuinbouwregio Noord-Limburg en aangrenzende Niederrhein moeten de potentie van het grootste aaneengesloten tuinbouw gaan waarmaken.

Overheden willen miljoenen steken in het daadwerkelijke samenwerking tussen Noord-Limburg en Niederrhein. Aan beide zijdes van de grens spelen vraagstukken van verduurzaming, groene energie en circulariteit. Toch werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en steden nog onvoldoende samen op deze tuinbouwonderwerpen. De grens blijkt daarvoor een barrière.

Leren van elkaar

Dat blijkt uit de gepubliceerde uitwerking van de Regio Deal Noord-Limburg, waarbij het kabinet, provincie Limburg en regio in totaal € 35 miljoen steken in ontwikkeling. De Nederlandse tuinbouw kan leren van de Duitse als het gaat om duurzame energie, terwijl de Duitse tuinbouw kan aanhaken bij projecten van circulaire tuinbouw, zoals reststoffengebruik, maar ook op het thema van future farming. Onderwijsinstellingen in beide gebieden zouden samen kijken naar een gezamenlijke duurzaamheidsfaculteit.

Uitbouw Brightland Campus

De Regiodeal moet vooral een impuls worden voor het Brightland Campus, de campus op het oude Floriadeterrein waar innovatieve bedrijven nu al werken aan toekomstbestendige tuinbouw (future farming). Met de extra gelden uit de Regio Deal Noord-Limburg moet de onderzoekscapaciteit vergroot worden. Dat kan door bijvoorbeeld een nieuwe faciliteit te realiseren met een omvang van 3.000 vierkante meter en onderzoekskassen met een omvang van circa 5.000 vierkante meter. Door Nederlandse én Duitse bedrijven en instellingen te laten samenwerken zal Brightland Campus een impuls krijgen.

Samenwerking afzetpartijen

Recent werd ook bekend dat de provincie Limburg praat met afzetpartijen in Noord-Limburg over samenwerking. De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie (gezondheid/sociaal), het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.