Glas

Nieuws

NVWA toont residuen Nederlandse teelten niet meer

De NVWA bouwt het residu-onderzoek naar Nederlandse groente en fruit af en rapporteert prestaties per teelt niet langer.

Dat blijkt uit de laatste publlicaties van residucontroles door de NVWA. Daarin meldt de NVWA niet meer de hoeveel residuen op afzonderlijke producten uit Nederland of het percentage overschrijdingen van de wet (per product).

Residu-onderzoek

NVWA richt zich steeds minder op residu-onderzoek. Het aantal steekproeven dat de NVWA nam was over het jaar 2019 al fors gedaald. In winkelketens werden bijvoorbeeld 469 monsters groenten en fruit genomen in 2019, terwijl dat aantal een jaar ervoor nog 932 was. Het aantal monsters in groothandels is ook bijna gehalveerd naar 682. De NVWA kondigt aan het aantal nog verder af te bouwen voor Nederlandse producten en de middelen meer op risicoproducten te richten.

Hoe doen aardbeien het?

Over 2018 noteerde de NVWA bijvoorbeeld dat op Nederlandse aardbeien gemiddeld 5 soorten bestrijdingensmiddelenresten waren aangetroffen. Ruim 5% van de Nederlandse aardbeienpartijen in dat onderzoek overtraden dat jaar maximumnormen. In de laatste publicatie is de prestatie van Nederlandse producten niet meer terug te vinden. Mogelijk is het aantal monsters te laag om nog resultaten te presenteren per product uit Nederland.

Bloemkool

In de laatste publicatie geeft NVWA wel per product (totaal alle landen) weer hoe vaak deze zonder bestrijdingsmiddelenresten zijn. Bloemkool bleek bij 90% van de monsters zonder resten van bestrijdingsmiddelen, paprika in 40% van de gevallen en sla in 6% van de gevallen.

Bij fruit is maar 10% van de aardbeien zonder resten van bestrijdingsmiddelen. Voor 3% van de peren en 7% van appels geldt hetzelfde. Bij blauwe bessen is de score met 30% wel iets hoger. Ook dit gaat om totalen. Nederlands product wordt niet apart benoemd.

Nederland algemeen kampioen

Nederland is in een algemeen overzicht van landen met prestaties op bestrijdingsmiddelen absolute koploper. Al moet gezegd dat bij een groep landen meer op risicoproducten wordt gecontroleerd en dus grotere kans bestaat op vondsten. Meer dan de helft van de Nederlandse producten is zonder bestrijdingsmiddelen.

Daarnaast kent 1,4% van de Nederlandse groente- en fruitproducten een overschrijding van de norm voor bestrijdingsmiddelenresten (residu). Ook in aantal middelen per product scoort Nederland beter dan andere landen uit het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.