Glas

Nieuws

Westland: nieuwe visie en instrumenten glastuinbouw

De gemeente Westland start met ontwikkeling van een nieuwe visie op de glastuinbouw en wil daarvoor ook extra instrumenten ontwikkelen.

Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Economie 2020-2021 voor de gemeente. De kwaliteit van het areaal glastuinbouw moet omhoog. Nu telt de gemeente veel verouderde kassen. Westland voorziet dat een deel van dat areaal glastuinbouw zal worden omgezet naar andere bestemmingen.

Westland evalueert alle instrumenten voor de ontwikkeling van de glastuinbouw, zoals de mogelijkheid op koopopties. Die mogelijkheid bestaat nu voor oude glaspercelen. Ook wil de gemeente een coulance- en compensatieregeling ontwikkelen. Daarmee kunnen bestemmingen sneller wijzigen. Dat versnelt ontwikkelingen. De evaluatie en ontwikkeling van nieuw beleid duurt een jaar.

Discussie areaal glastuinbouw

Het glastuinbouwcluster staat niet ter discussie als economische motor, stelt de gemeente, die wel voor bestuurlijke keuzes staat. Westland is positief over de kansen voor modernisering van de glastuinbouw. De snelle technologische ontwikkelingen maken mogelijkheden voor vernieuwing groter.

Voor de glastuinbouw worden kennis en technologie duidelijk belangrijker. Dat doet ook de vraag naar arbeid veranderen. En dat maakt investeringen in woningbouw en kwaliteit van leefomgeving weer belangrijker, schrijft de gemeente. Daarmee sorteert de gemeente voor op discussies over woningbouw ten koste van glastuinbouw.

De gemeente voorspelt een toekomstig ruimtebeleid dat minder rigide is. Combinatie van functies moet mogelijk worden onder het nieuwe beleid. Een voorbeeld is al huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfspercelen, waarvoor Westland beleid uitwerkt.

Nieuwe internationaliseringsstrategie

Naast de aandacht voor modernisering van het areaal, ontwikkelt de gemeente een nieuwe internationaliseringsstrategie. Die is nodig om bedrijven te koppelen aan buitenlandse markten, maar ook om buitenlandse bedrijven te trekken naar Westland. Daarbij hoort ook de verdere ontwikkeling van de Greenport Horti Campus in Naaldwijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.