Glas

Nieuws

Gemeente Westland: teler moet veilige WKO aantonen

Westland ziet alleen kans voor warmte- en koudeopslag (WKO) als telers aantonen dat het niet schadelijk is.

Dat stelt de gemeente in antwoord op vragen van oppositiepartij Westland Verstandig. De gemeente schrijft dat bij één teler in het gebied meerdere WKO-installaties zijn stilgelegd omdat ze illegaal waren.

Bodemdaling

De provincie Zuid-Holland verbood in 2016 ondiepe warmte-opslag in het zogenaamde ‘eerste watervoerende pakket’. Een onderzoek van Westland en de betroffen teler heeft niet aangetoond dat deze opslag geen bodemdaling kan veroorzaken of verzilting of toekomstige onttrekking van water zal beïnvloeden. Westland Verstandig roept Westland op met telers in gesprek te gaan, maar gemeente Westland zegt dat in eerste instantie Glastuinbouw Nederland de gesprekspartner is op gebied van bodem en water. Wel staat Westland open voor verdere gesprekken met tuinders als ze zelf met onderzoek in aanmerking komen voor een ontheffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.