Glas

Nieuws

Corona vertraagt voortgang Greenports

Door de coronacrisis heeft de gebiedsontwikkeling in de tuinbouw vertraging opgelopen.

Voor het versterken van de grote glastuinbouwgebieden Westland en Oostland wordt nieuw beleid ontwikkeld, maar gesprekken zijn vertraagd, blijkt uit de najaarsnota van Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland financiert het samenvoegen en afstemmen van plannen in Westland en Oostland. Er moet één ruimtelijke strategie voor Greenports West-Holland komen. Om die reden heeft de provincie Zuid-Holland de begroting aangepast door geld door te schuiven tot 2023. Het gaat om een bedrag van € 200.000.

Meer middelen komende jaren

Voor versterking van de glastuinbouw in deze Greenports was dit jaar bijna € 3 miljoen ingeboekt. Dat wordt de komende twee jaar opgehoogd tot € 4 miljoen, blijkt uit de najaarsnota. De Greenports in Zuid-Holland ontvangen allemaal ondersteuning van Zuid-Holland, waarvan Greenport West-Holland met € 450.000 de hoogste bijdrage ontvangt, twee keer zoveel als Greenport Aalsmeer, dat ook in Noord-Holland ondersteuning krijgt.

€ 1,1 miljoen minder uitgaven warmte

Naast het coronavirus zorgt ook de lastige besluitvorming van warmteleidingen in Zuid-Holland voor vertraging en doorschuiven van budget. Veel van deze warmteleidingen moeten straks langs kassen lopen. In totaal wordt dit jaar € 1,1 miljoen niet besteed in het warmtedossier en doorgeschoven naar 2021 en blijft zo ter beschikking voor het warmtedossier.

De provincie Zuid-Holland financiert daarnaast verschillende organisaties om de energietransitie in onder meer de glastuinbouw te stimuleren, zoals Energie Transitie Partners, Warmte Samenwerking Oostland en InnovationQuarters. Dit innovatieloket ontvangt dit jaar € 2 miljoen uit de middelen van de provincie.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.