Glas

Nieuws

EU-lidstaten tegen scherpere milieu-eisen GMO-subsidie

Een aantal EU-lidstaten blijft tegen aanscherping van de milieu-eisen voor Europese GMO-subsidie van telersverenigingen.

Een aantal EU-lidstaten keert zich tegen het plan om 20% van de GMO-subsidie te besteden aan milieudoelen. Nu is dat 10%. Dat betekent dat de producentenorganisaties nu 10% van de plannen voor subsidie moeten richten op milieudoelen.

De weerstand van de lidstaten lijkt vruchten af te werpen. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt desgevraagd: “Vooralsnog lijkt het erop dat het nieuwe minimumpercentage wel lager gaat uitvallen, maar niet op het oude niveau blijft. Dit is echter nog allemaal onderwerp van onderhandelingen.”

Verlenging GMO-regels

De GMO-subsidie wordt in nieuwe Europees landbouwbeleid opgenomen in nieuwe regelgeving voor meerde deelsectoren. Die onderhandelingen zijn al enkele jaren gaande en duren langer dan verwacht. De Nationale Strategie voor GMO Groenten en Fruit in Nederland wordt daardoor verlengd. Deze loopt af in 2020. De precieze voorwaarden van de nieuwe regels zijn dus nog niet uitonderhandeld. Voor 2021 blijven de regels daarmee in grote lijnen ongewijzigd. Wel is een aantal wijzigingen doorgevoerd die aantrekkelijker zijn voor met name tomatenbedrijven en grote bedrijven.

Deelname aan GMO-subsidie stijgt weer

In Nederland was deelname aan de GMO-regeling sterk teruggelopen nadat enkele jaren geleden simpele milieumaatregelen als enten waren geschrapt en strengere controles en sancties werden ingevoerd. Dit jaar is deelname aan de regeling weer uitgebreid door de fusie van Best of Four met Van Nature. Telersvereniging DOOR is ook toegetreden tot de GMO-regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.