Glas

Nieuws

Zuid-Holland zet stappen in warmterotonde

Met extra geld voor aardwarmteonderzoek en een besluit over de ‘Leiding door het Midden’, zet Zuid-Holland stappen in de warmterotonde.

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland (GS) heeft een belangrijke stap gezet naar een provinciaal bestemmingsplan voor de aanleg van het warmtetraject over verschillende gemeenten en langs glastuinbouwgebieden. Het gaat om de ‘Leiding door het Midden’ tussen Vlaardingen en Den Haag waarvoor nu een ‘voorontwerp inpassingsplan’ klaar is.

Het besluit is een belangrijke stap in de aanleg van het warmtenet dat ook een toekomstige verbinding betekent van lokale warmtenetten voor tuinbouw, zoals het Westland. Met deze transportleiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven en hernieuwbare warmte naar het bestaande warmtenet van Den Haag worden getransporteerd.

Het tracé heeft een lengte van 23 kilometer en loopt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. Inspraak voor dit plan moet nog starten, maar is vertraagd.

Onderzoek seizoensopslag

Naast het besluit over het warmtetraject wil Zuid-Holland extra geld steken in een TNO-centrum voor aardwarmte-onderzoek in Rijswijk. Daar gaat TNO onderzoek doen naar onder meer het verbeteren van waterinjectie in putten, naar kostenreductie voor aardwarmte door de toepassing van andere materialen en onderzoek naar ontwikkeling van innovaties als seizoensopslag.

Voor de komende drie jaar is € 1,58 miljoen nodig om het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) efficiënt te laten draaien. Het ministerie van Economische Zaken en agentschap EBN dragen € 1,47 miljoen bij. De provincie Zuid-Holland draagt € 99.000 bij, na een opstartsubsidie van € 100.000. Na 2023 moet het centrum internationaal voldoende uitstraling hebben om een zelfstandige exploitatie te voeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.