Glas

Nieuws

Vrijstellingen voor Verimark en Teppeki

Het ministerie van LNV heeft in de Staatscourant bekendgemaakt dat er een tijdelijke vrijstelling is afgegeven voor Verimark en Teppeki.

De tijdelijke vrijstelling bij Verimark betreft tomaat en Teppeki wordt toegepast op komkommer, aubergine en courgette. Beide vrijstellingen zijn mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. Ze gaan in op respectievelijk 22 en 20 juli en vervallen op 18 en 16 november 2020.

Schade door tabakswittevlieg bij tomaat

De tijdelijke vrijstelling van Verimark is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen is momenteel niet afdoende.

Naast directe schade van tabakswittevlieg is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling.

“Goed nieuws”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat, in een eerste reactie naar Glastuinbouw Nederland. “Het is belangrijk dat Verimark nu ook een vrijstelling heeft voor de belichte en onbelichte teelt van tomaten.”

Bladluis beheersen met Teppeki

Er is tevens een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis te kunnen beheersen in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte niet-grondgebonden teelt van aubergine en de bedekte teelt van komkommer en courgette. “Voor komkommertelers is het positief dat Teppeki nu tijdelijk beschikbaar is voor de beheersing van bladluis. Helaas is het nog wachten op de reguliere toelating. De landelijke commissie Komkommer en de CEMP-Coördinator hebben veel inspanning verricht, met als resultaat dat het middel inzetbaar is”, aldus Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland.

Auberginetelers blij met vrijstelling Teppeki

Ook auberginetelers zijn blij met de vrijstelling. “Met het wegvallen van Plenum als correctiemiddel tegen luis hebben we er in de aubergineteelt dit jaar een grote uitdaging bijgekregen”, zegt Peter Boekestijn, contactpersoon gewasbescherming van de landelijke commissie Aubergine. “Gebleken is dat Teppeki een goede werking heeft op luis zonder groot effect op de biologische bestrijders, waardoor wij ons biologische systeem goed in evenwicht kunnen houden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.