Glas

Nieuws

Telers in de rij voor wietproef

In de wietproef is ruimte voor tien telers, 149 hebben zich aangemeld. Begin 2021 valt het besluit.

De Nederlandse tuinbouw kijkt uit naar legalisering van de teelt van cannabis. Dat zorgde in Noord- en Zuid-Amerika al voor een opleving in de glastuinbouw. Op de internationale beurs Greentech in Amsterdam was er vorig jaar al naar verhouding enorme aandacht voor deze teelt. En vooruitlopend op groei ervan maakte Royal Brinkman eerder deze maand bekend twee specialisten op de teelt te hebben gezet.

De hele afgelopen maand konden aspirant-telers hun aanvraag indienen bij de Ministeries voor Medische Zorg en Sport en van Justitie en Veiligheid. De telers moesten behalve duidelijk maken hoe en waar zij willen gaan telen, ook aangeven hoe ze kunnen voldoen aan alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Heelhuids door Bibop-toets

De tien aangewezen wiettelers moeten allemaal heelhuids door een zogeheten Bibob-onderzoek zien te komen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur toetst of de telers een onbesmeurd blazoen hebben. Als dat het geval is, mag ook de burgemeester van de gemeente waar de aspirant-telers zich willen vestigen zijn of haar zegje doen. Een advies over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid weegt mee in het uiteindelijke besluit welke telers aan de slag mogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.