Glas

Nieuws

Limburgse telers willen snel antwoord warmtewinning

Onzekerheid bij Limburgse aardwarmtetelers groeit nu zij ruim anderhalf jaar na stillegging van de warmtebron geen duidelijkheid hebben.

De twee aardwarmteprojecten CLG Geothermie BV en CWG Geothermie in Grubbenvorst (Californië) liggen sinds april 2018 en september 2018 stil. Dat is op last van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vanwege mogelijke aardbevingsrisico’s. De aangesloten teeltbedrijven hebben nog altijd geen zicht op welke termijn er duidelijkheid komt over hervatting van warmtewinning.

Winningsplannen CLG beoordelen

Het ministerie van Economische Zaken moet nu oordelen over de toekomst van deze bedrijven door de beide winningsplannen te beoordelen. Dat vloeit voort uit veiligheidsbepalingen uit de Mijnbouwwet, maar de onzekerheid groeit bij telers en de aardwarmtebedrijven. Zij hebben geen inzicht in de lopende procedure.

Zo zijn de adviezen van de wettelijk adviseurs Staatstoezicht op de Mijnen en TNO nog niet gedeeld, zegt directeur Lodewijk Burghout van CLG. “We hebben een lobby ingezet op alle denkbare manieren, maar het resultaat is mager. Het is uitermate ingewikkeld in contact te komen voor inhoudelijk overleg. We begrijpen dat het complexe materie is en dat je argumenten goed moet beschouwen, maar tegen welke lat? Welk risico is acceptabel en welk risico niet?”

Lees verder onder de foto

Archieffoto van boring voor CLG in Grubbenvorst. Foto: CLG.
Archieffoto van boring voor CLG in Grubbenvorst. Foto: CLG.

Relaties aardwarmteboringen en aardbevingen

CLG heeft in 2018 en 2019 onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke relaties tussen de aardwarmteboringen en aardbevingen in augustus 2018. De conclusie was dat CLG naar verwachting geen relatie heeft met de waargenomen beving en dat zij weer zou kunnen draaien met een goed monitoringssysteem. Dit systeem was overigens eerder ook al operationeel. De uitkomsten van dat onderzoek heeft SodM naast zich neergelegd.

Wiebes: begin 2021 besluit

Het ministerie van EZK heeft nu de beslissende stem. Minister Eric Wiebes schreef recent dat hij verwacht dat bij ‘vrijwel alle winningsplannen’ begin 2021 een besluit is genomen. Of dat betekent dat de Limburgse winningsplannen dan buiten de boot vallen is onduidelijk, stelt Burghout. Of bij een negatief besluit CLG een claim indient, kan Burghout niet zeggen. “Dat is in deze fase niet onze hoogste prioriteit.”

Geen aardwarmte verkocht aan tuinders

Voor de bedrijven liggen alle inkomsten stil. Er wordt geen warmte verkocht aan de tuinders. Daarmee liggen ook de inkomsten uit de SDE+ subsidie stil. “Dat kan voor CLG op korte termijn ernstige gevolgen hebben”, stelt Burghout. De drie telers zijn samen met Californië BV aandeelhouder en afnemer. De warmte halen zij sinds de stillegging uit gasstook.

Of registreer je om te kunnen reageren.