Glas

Nieuws

Kamer tegen bredere inzet coronasteun tuinbouw

De Tweede Kamer voelt niets voor extra steun van de voedingstuinbouw na de coronacrisis.

Een motie van de SGP om het niet-gebruikte geld uit de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers Covid-19 in te zetten voor voedingstuinbouw en kalverhouderij werd dinsdag 16 juni verworpen. In die motie werd Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), opgeroepen met de sectororganisaties te gaan praten om te kijken waar nog steun nodig is.

Een aantal telers van komkommer en andere gangbare producten lijdt wel schade, maar valt nu buiten de regeling. Zij krijgen geen steun van de Tweede Kamer.

Steunregeling niet benut

Donderdag 11 juni werd bekend dat de steunregeling van in totaal € 600 miljoen voor tuinbouw waarschijnlijk bij lange na niet wordt gebruikt. Op dat moment was voor € 156 miljoen aangevraagd. Minister Schouten heeft wel criteria versoepeld voor de regeling; een verdere aanpassing of verlenging van de regeling wees ze af vorige week.

De motie van de SGP wees de minister toen al af, omdat restanten uit steunregelingen altijd terugvloeien naar de staatskas. Dat is ook de reden waarom de kabinetspartijen de motie niet steunden, blijkt uit navraag.

GroentenFruit Huis is nog wel in overleg met het ministerie over hoe telers moeten bewijzen dat ze leveren aan horeca-afnemers. Mogelijk wordt hier soepel mee omgesprongen.

Andere moties steunpakket

Ook moties van linkse partijen om het restant uit de regeling in te zetten voor culturele organisaties haalden het niet, maar konden toch op meer steun rekenen. Moties om bij een volgende steunmaatregel duurzaamheidseisen op te leggen haalden het ook niet. Wel is de kamer voor het onderzoeken van mogelijkheden voor fiscale reservering. Bedrijven kunnen zo in goede jaren onbelast reserveren voor tegenvallende jaren.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.