Glas

Nieuws

Herstructurering glas geraakt door coronacrisis

De herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard zal mogelijk vertraagd verlopen met lagere opbrengsten door de coronacrisis.

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) stelt in zijn jaarverslag over 2019 in een vooruitblik dat effecten zijn te verwachten zoals vertraging en een lagere waarde van de grondbezittingen. De effecten op de waardering van de bezittingen (grond) worden als aanzienlijk geschat. Twee initiatieven in de glastuinbouw zijn tijdelijk stilgelegd of met een jaar uitgesteld, schrijft het projectbureau. De provincie Gelderland, de belangrijkste partij achter het projectbureau, schrijft in een statenbrief dat het effect van de stikstof- en pfas-discussie een verder drukkend kan hebben op de uitvoering.

Veel sierteeltbedrijven

Wat het precieze effect zal worden is onduidelijk. Het projectbureau sluit niet uit dat het publieke werken niet kan uitvoeren als bezittingen minder opbrengen bij verkoop en als nieuwe tuinbouwinitiatieven achterblijven. In de Bommelerwaard is het aandeel sierteeltbedrijven relatief groot. Juist deze bedrijven zijn hard geraakt door de coronacrisis. In 2020 en 2021 zal een belangrijk deel van de projecten op het gebied van groen, water en met name infra worden gerealiseerd.

Alleen uitbreiding

In 2019 werd aanvankelijk geraamd dat 27 hectare glas zou worden geherstructureerd (nieuw voor oud) door het projectbureau, waarna dit doel werd verlaagd naar 1,5 hectare. Ook dat is niet gehaald in 2019 door ontwikkeling van een nieuw grondbeleid met het Westlandse herstructureringsbureau HOT en door minder tuindersinitiatieven. Het projectbureau meldt wel te hebben bijgedragen aan 12 hectare uitbreiding van kassen in 2019. Dat is meer dan voorzien. Ook bij de openbare werken is alles geleverd, zoals voorzien in de begroting voor 2019.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.