Glas

Nieuws

Half miljoen provincie naar scholing tuinbouw

Met bijna € 500.000 vult Zuid-Holland ongeveer een vijfde in van het budget voor arbeid en scholing van de tuinbouw in deze provincie.

De provincie maakte gisteren bekend een bedrag van € 483.760 toe te kennen aan enkele tientallen projecten uit het zogenoemde Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Dit akkoord is een onderdeel van de bredere Human Capital Agenda Zuid-Holland, die ook in andere belangrijke sectoren de werkgelegenheid kwantitatief en kwalitatief op peil wil houden.

Voor het gehele tuinbouwcluster is een belangrijk doel de sector aantrekkelijker te maken voor werkzoekenden om in te stromen. Maar ook zijn projecten erop gericht om het perspectief voor werkenden op ontwikkeling binnen de functie of doorstroom naar een andere functie of bedrijf, te vergroten.

Ondernemerschap tuinders opkrikken

En dat kan ook om de tuinders zelf gaan. Het project Next Generation Entrepreneurs moet de komende jaren 500 ondernemers ondersteunen in hun ontwikkeling. Maar ook de krapte aan productiepersoneel wordt aangepakt in een project rond de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en het instromen van 500 mensen vanuit de bijstand en Werkloosheidswet, in samenwerking met de sectordeal Tuinbouw en Agrologistiek Westland.

Scholieren naar tuinbouwstudies lokken

Een belangrijke rol is er ook voor onderwijs en training. Scholieren laten kiezen voor opleiding en loopbaan in de tuinbouwketens wordt bijvoorbeeld gestimuleerd met programma’s als Go Go Greenhouse en Tuinbouw Als Tussenjaar. En ook medewerkers trainen zodat hun kennis op peil blijft of verbeterd wordt en het laten aansluiten van die opleidingen op de snel ontwikkelende praktijk op de bedrijven in teelt, verwerking en handel, vergt samenwerking en afstemming.

“Om de sterke positie van ons tuinbouwcluster te behouden, is voldoende en passend personeel essentieel”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland. “De uitvoering van dit deelakkoord draagt daaraan bij.”

Of registreer je om te kunnen reageren.