Glas

Nieuws

Geen generaal pardon gebruik oude glaspercelen

De gemeente Westland is tegen een generaal pardon om zo oud-tuinders toe te staan oude glaspercelen voor andere functies te gebruiken.

De gemeente Westland denkt dat zo’n generaal pardon niet nodig is. Het aantal gevallen van dit zogenaamde strijdig gebruik neemt snel af, aldus wethouder Albert Abee in de commissievergadering Financiën van de gemeente. Hij kreeg daarin steun van de meeste politieke partijen.

Aantal dossiers terug van 1.000 naar 500

Waar er aanvankelijk 1.000 dossiers waren in Westland van strijdig gebruik van glastuinbouwgrond, zijn dat er nu 500. Met nieuw beleid dat de gemeente in oktober zal voorstellen, is dat terug te voeren naar 300 gevallen. De gemeente focust op strijdig gebruik in gebieden waar glastuinbouw kan worden gereconstrueerd. De oude percelen met glastuinbouwfunctie moeten daarvoor beschikbaar blijven.

Initiatief-voorstel

Westland Verstandig vindt de aanpak van strijdig gebruik nu te strikt en pleit voor een generaal pardon. Ook de daling van het aantal bestaande gevallen trekt Westland Verstandig in twijfel. “Vaak gaat het om fietsen zetten in oude kassen of alpaca’s op oude percelen. Dat geval van de alpaca’s is bekend. De man heeft de dieren verwijderd, maar niemand wil het perceel kopen, al zes jaar niet. Zo zijn er honderden gevallen. We raden mensen aan om het gebruik ook maar gelijk te beëindigen, want procederen heeft geen zin. In dat geval zijn ze bij u uit de boeken, maar feitelijk schuift u de problemen voor zich uit.”

Abee stelt dat het nieuwe beleid op strijdig beleid in dezelfde richting werkt als het voorstel van de oppositiepartij, maar met andere juridische onderbouwing. Een generaal pardon kan niet werken, ook niet met oude gevallen. Een overtreding kan niet verjaren. De rechtszekerheid zou in het geding zijn als niet meer gehandhaafd zou worden, stelt Westland. Ook in het nieuwe beleid blijft de kans op herstructurering rond het betreffende perceel een belangrijke afweging voor handhaving, maar of het beleid sterk afwijkt van het huidige, is niet te verwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.