Glas

Nieuws

Zuid-Holland schuift met budget vanwege corona

In verband met de coronacrisis heeft Zuid-Holland uit het bestaande tuinbouwbudget (Greenports) middelen vrijgemaakt om de sector te helpen.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota van de provincie Zuid-Holland. Zo wordt samen met de gemeente Westland meer geïnvesteerd om de markt voor inhoudsstoffen sneller te ontwikkelen. De bloemen die als gevolg van coronamaatregelen worden vernietigd, kunnen zo omgezet worden in grondstoffen van waarde.

Daarnaast investeert het kennisprogramma ACCEZ van de provincie in landelijk onderzoek om de tuinbouwsector robuuster te maken. In de coronacrisisorganisatie Tuinbouw zijn plannen daarvoor uitgewerkt met het bedrijfsleven.

Stijging gelden

Voor transitie van de Greenports heeft de provincie dit jaar bijna € 3 miljoen gereserveerd. De komende twee jaar loopt dat bedrag overigens op naar € 4 miljoen, blijkt uit de nota. Ook andere gelden komen toe aan de Greenports. Zo is € 200.000 geïnvesteerd in een pilot ‘Connected Transport in het Westland’. Ook is innovatiebudget (€ 400.000) voor dit project gereserveerd.

Gelden Greenports

Uit een verdeling van de Zuid-Hollandse gelden naar Greenports blijkt dat Stichting Greenport West-Holland met € 450.000 de belangrijkste ontvanger is van gelden, gevolgd door Stichtging Greenports Boskoop, Duin-en Bollenstreek met € 300.000. Daarnaast ontvangt Stichting Greenports Nederland dit jaar € 375.000 van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.