Glas

Nieuws

Verschuivingen in miljoenensubsidies tuinbouw

De overheid gaf in 2019 voor aardwarmte en GMO minder miljoenen uit dan verwacht, voor energiemaatregelen stegen de uitgaven fors.

Dat blijkt uit de jaarverslagen van de ministeries van landbouw (LNV) en economische zaken (EZK). Bij aardwarmte bestaat een overheidsgarantiefonds dat uitkeert bij misboringen of lagere warmteopbrengsten. In 2019 werd geen beroep gedaan op dat fonds, omdat geen misboring werd gemeld. Daarmee steeg de reserve uit provisie van deelnemende telers en was een extra overheidsstorting van € 4,8 miljoen in het fonds niet nodig.

GMO-uitgaven € 16,7 miljoen

Lagere uitgaven waren er in 2019 ook voor de regeling Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit (GMO). Met € 16,7 miljoen lagen deze uitgaven in 2019 op een dieptepunt. In 2019 deden relatief weinig telersverenigingen mee aan de regeling. Het zijn uitgaven die het ministerie declareert bij de Europese Commissie. GMO is een Europese regeling.

Ook de innovatieregeling Marktintroductie energie innovatie (MEI) laat een ondertekening zien in 2019, waardoor bijna € 2,5 miljoen minder is uitgegeven dan begroot.

Hogere uitgaven energie en klimaat

Tegen die lagere uitgaven staat een forse stijging van uitgaven aan minder innovatieve energiemaatregelen voor kassen uit de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG). In 2019 werd daardoor ruim € 7 miljoen meer besteed dan voorzien aan vooral schermdoeken. In 2019 werden uitgaven voor deze regeling verhoogd door nieuwe energiedoelen.

Ook hogere uitgaven waren er in 2019 voor de Brede Weersverzekering. Vanaf 2019 wordt € 10 miljoen ingezet om het aantal deelnemers in de open teelten te verdubbelen. Telers kunnen met de verzekering teeltrisico’s verminderen.

Ook de schoolfruitregeling is met een uitgave van € 9,8 miljoen in 2019 gegroeid. Deze regeling is een Europese, waardoor de uitgaven bij de Europese Commissie worden gedeclareerd.

Toezegging € 250 miljoen

In het jaarverslag maakt LNV alleen melding van de € 250 miljoen die in 2019 is toegezegd aan de glastuinbouw om klimaatneutraal te produceren in 2040. Daarmee zullen de uitgaven komende jaren voor de tuinbouw oplopen. Daarnaast heeft het kabinet in 2019 circa € 3,77 miljoen beschikbaar gesteld voor de grotere capaciteit van het warmtenet van het Trias2-aardwarmteproject in het Westland.

Hoe de SDE-regeling voor de glastuinbouw in 2019 is ingezet, wordt niet duidelijk uit het jaarverslag van EZK.

Of registreer je om te kunnen reageren.