Glas

Nieuws

PBL: in coronacrisis 5% lagere CO2-emissie kassen

De coronacrisis leidt tot 0,4 Mton minder CO2-uitstoot door de glastuinbouw na een 5% lager energieverbruik.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een raming ‘De invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasgasemissies in 2020’. De onderzoekers verwachten dat de productie in de glastuinbouw circa 5% lager zal zijn door de coronacrisis, vooral in de sierteelt. Door dat percentage af te trekken van het jaarlijkse energieverbruik komt PBL tot de afname van 0,4 Mton CO2. De jaarlijkse CO2-uitstoot van de glastuinbouw is namelijk 8,2 Mton.

Raming PBL is grove schatting

De raming is een grove schatting. Nu het stookseizoen is afgerond, maakt het voor de onderzoekers niet uit of de crisis nog lang duurt of dat de economie snel herstelt. Ook houden onderzoekers geen rekening met de warme winter, waardoor het energieverbruik toch al lager lag, ook in maart. De daling van de emissie in de glastuinbouw is het enige effect op CO2-uitstoot voor de landbouw. De veestapel in de landbouw blijft immers gelijk.

PBL rekent met twee modellen

Bij een kortdurende crisis gaat PBL uit van een totale 6 tot 7 Mton lagere uitstoot van CO2 door de Nederlandse economie. Bij een langdurige crisis is het effect 15,5 tot 17,5 Mton CO2-emissie. Dat is 27 tot 29% van de landelijke uitstoot. In dat model blijft PBL uitgaan van een 0,4 MTon lagere CO2-uitstoot door de glastuinbouw door de coronacrisis. Dat is vooral het gevolg van de keuze van PBL in de berekening niet een nieuw stookseizoen te betrekken voor glastuinbouw.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.