Glas

Nieuws

Uitstel extra CO2-maatregelen kunnen telers voelen

Uitstel van extra klimaatmaatregelen kan via de energiemarkt effect hebben voor telers met wkk-centrales.

Een pakket met aanvullende klimaatmaatregelen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak komt er nog niet door de coronacrisis. Het kabinet zou voor 1 april met maatregelen komen, maar Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, presenteert de plannen later. Het kabinet vindt de aanpak van de coronacrisis nu het belangrijkst.

Geen maatregelen tuinbouw

Bij Glastuinbouw Nederland werd niet verwacht dat maatregelen voor extra CO2-besparingen gericht waren op de tuinbouw. Die maatregelen kwamen uit het Urgenda-vonnis met betrekking op het halen van het CO2-doel per 2020. “Daar vielen voor zover ons bekend geen aanvullende en extra maatregelen onder voor de glastuinbouw, bovenop de afspraken die al golden. Dit specifieke uitstel van duidelijkheid over klimaatplannen van het Kabinet voor het jaar 2020 heeft dus voor de glastuinbouwsector geen consequenties”, stelt Rob van der Valk, beleidsmedewerker energie bij Glastuinbouw Nederland.

Indirect effect via energiemarkt

Indirect kan het toch consequenties hebben via de energiemarkt, zegt Van der Valk. “De discussie ging onder andere over het al dan niet sluiten van extra kolencentrales. In die zin zou je indirect kunnen zeggen dat het wel consequenties heeft voor de glastuinbouw. Want door het sluiten van kolencentrales kan er meer verdiend worden met wkk in de glastuinbouwsector.”

Of registreer je om te kunnen reageren.