Glas

Nieuws

Subsidie voor innovatie op teeltbedrijven

Ministeries van LNV en EZK en provincies brengen dit jaar € 67,55 miljoen bij elkaar voor introductie van innovatie op mkb-bedrijven.

Een deel van de zogenaamde MIT-gelden is beschikbaar voor mkb-bedrijven uit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Zo biedt de overheid bedrijven steun om innovatiemakelaars in te schakelen en zo de stap te zetten naar nieuwe sleuteltechnieken als big data, sensoren, autonome robots en bijvoorbeeld machine learning.

De regeling is populair bij bedrijven en subsidie-adviseurs en is vaak in een dag al ruimschoots overtekend. In Zuid-Holland is sinds 2015 11% van in totaal € 41,8 miljoen terechtgekomen in de tuinbouw, blijkt uit onderzoek.

Thema’s en missies TU

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (TU) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van tuinbouw en voeding, en een groene omgeving. Dat moet langs 4 thema’s: ‘Duurzame plantaardige productie’, ‘Consument, Markt & Maatschappij’, ‘Energie& Water’ en ‘High Tech & Digitale transformatie’.

Innovatie-agenda

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben een gezamenlijke Kennis en Innovatie Agenda opgesteld waarin staat hoe zij de missies gaan oppakken in de jaren 2020–2023. Vier deelmissies zijn belangrijk voor tuinbouw: ‘kringlooplandbouw’, ‘klimaatneutrale landbouw’, ‘klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied’ en ‘gewaardeerd, gezond en veilig voedsel’.

Of registreer je om te kunnen reageren.