Glas

Nieuws

Streep door sanering kassen voor woningen

Woningen die op de plaats van kassen gepland staan, komen te dicht op akkerbouwpercelen.

De gemeente Westvoorne (Z.-H.) moet een plan herzien om kassen te saneren en daar 4 woningen voor te laten bouwen. De 4 woningen komen in de plannen te dicht op akkerbouwpercelen te liggen. Zowel de bedrijfsvoering van het akkerbouwbedrijf, als ook het woon- en leefklimaat van de bewoners, zal aangetast worden, oordeelt de Raad van State.

15 meter van perceelrand

In het plan staat dat de woningen op 15 meter van een aardappelperceel komen en wordt de spuitzone van 50 meter losgelaten. Volgens de gemeente is die spuitzone voor fruitboomteelt en niet voor gronden voor aardappelteelt, waar met driftbeperkende technieken wordt gewerkt. De rechter oordeelt dat niet voldoende is onderbouwd dat een afstand van 15 meter tot een voldoende woonklimaat leidt.

Bouwrecht voor 4 woningen

De rechter kan ook niet vaststellen dat het bouwrecht van 4 woningen een juiste tegenprestatie is voor de sloop van de kassen. De provinciale regels staan zoveel woningen niet toe. De gemeente Westvoorne maakt gebruik van een gemeentelijke uitwerking van de provinciale ruimte-voor-ruimteregeling, waarbij de sloop van kassen gecompenseerd kan worden door woningen. Westvoorne is mogelijk de enige gemeente die de regeling nog zo toepast en heeft verruimd.

Of registreer je om te kunnen reageren.