Glas

Nieuws

Energietransitie beter richten op teler en klimaat

De provincie Zuid-Holland wil dat gemeentes beter kijken hoe hun plannen voor energietransitie ook goed zijn voor klimaatadaptie.

Zo wil de glastuinbouw ondergrondse buffers voor gietwater bij droogte, maar moet ook aardwarmte versneld worden uitgevoerd. Zuid-Holland wil dat daarvoor gemeentes de regie nemen om de ruimte in de ondergrond juist te beheren.

Een ander punt is koelcapaciteit. Koelen wordt mogelijk in de toekomst belangrijker dan verwarmen. Juist in stedelijke gebieden is hittestress straks één van de grootste dreigingen voor de volksgezondheid. Daar moeten gemeentes rekening mee houden in hun plannen. Zo kan een bedrijventerrein voorzien worden van zonnepanelen, terwijl groene daken juist ook belangrijk zijn om te koelen en te voorkomen dat airco’s nog meer warmte afvoeren naar buiten, zo blijkt uit de handreiking van de provincie. Ook de glastuinbouw heeft mogelijkheden om te koelen.

52 warmteplannen

De provincie heeft ook het uitvoeringsprogramma Schone Energie voor Iedereen uitgebracht. De provincie ondersteunt met transitie-adviseurs nu 52 warmtevisieplannen voor gemeentes, waarvan een deel voor de glastuinbouw. Ook verbetert de provincie het aanbod restwarmte, aardwarmte, aquathermie en zonthermie. Daarnaast streeft Zuid-Holland naar een robuust provinciaal warmtenet en helpt het glastuinbouw te verduurzamen. Daarbij gaat de ontwikkeling niet altijd even vlot, bleek vorige week in een update van de warmtevisie.

Transitie-adviseur

Zuid-Holland heeft een transitie-adviseur vrijgemaakt speciaal voor de glastuinbouw. Hij onderhoudt contacten met het netwerk en neemt de rol op zich van coördinator voor de energietransitie in de Greenport West-Holland. Dat is de grootste en meest energie-intensieve Greenport in de provincie. In het Energieakkoord, dat binnen de Greenport is afgesloten, is afgesproken dat elke Greenport een ‘gebiedsaanpak’ opstelt en uitvoert voor de transitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.