Glas

Nieuws

Consultatie over marktmaatregelen AGF vanwege corona

Achter de schermen vindt veel overleg plaats over mogelijke marktmaatregelen voor groenten en fruit.

Gezocht wordt naar marktmaatregelen die de huidige prijsval bij vooral glasgroente kan dempen, of compenseren. De gesprekken lopen binnen de Nederlandse keten, maar ook op politiek Europees niveau. Woensdag 25 maart overlegden de Europese landbouwministers informeel met elkaar. Er lijkt steun voor extra crisismaatregelen zoals interventie.

Ook willen lidstaten dat binnen de Europese subsidieprogramma’s flexibeler omgegaan mag worden met de besteding van deze gelden. De Europese Commissie zal de voorstellen de komende dagen evalueren en tot voorstellen komen. De commissie verruimde al eerder de wettelijke ruimte aan lidstaten om zelf bedrijven te ondersteunen.

Voorstel van sector

Op EU-maatregelen wil het bedrijfsleven niet wachten. Het werkt aan een gericht voorstel aan het ministerie van LNV voor noodmaatregelen en een noodfonds voor glasgroenten, zo maakte Glastuinbouw Nederland al bekend. In de voorlopige aanvragen voor een noodfonds ging alle aandacht tot nu toe uit naar sierteelt en gespecialiseerde groentetelers voor horeca, maar de afzet van glasgroenten wordt steeds meer een zorg.

Lessen Ehec-crisis

Op dit moment dragen verschillende afzetorganisaties en telers ideeën aan voor de juiste marktmaatregelen. De lessen van de Ehec-crisis liggen nog vers in het geheugen. Telers werden gecompenseerd voor de schade. Nu lijkt het onmogelijk controleurs op telers af te sturen, zoals in de tijd van Ehec. Nu alle overige inspecties op de bedrijven stilliggen, is het niet logisch dat voor schaderegistratie wel te doen. Eén les uit die Ehec-tijd is al getrokken: een eenduidige schaderegistratie is er al, zodat niet (als bij Ehec) sommige telers buiten de regeling vallen vanwege hun administratie.

Contact tussen België en Nederland

Ook tussen België en Nederland is in de keten op bestuurlijk niveau contact geweest, zonder duidelijkheid over de uitkomst. Dat lijkt goed nieuws. De veilingstrategie van België zonder bemiddeling lijkt de marktbewegingen te versterken.

De Nederlandse afzetorganisaties binnen Dutch Produce Association (DPA) spraken ook al deze week, maar zonder echte crisismaatregelen te bediscussiëren, stelt één van de partijen desgevraagd. Het is ook alle hens aan dek om de operatie op de verpakkingsstations en logistieke diensten overeind te houden. Daar elkaar versterken kan al tot winst leiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.