Glas

Nieuws laatste update:2 mrt 2020

ODE-heffing omlaag door samenvoegen locaties

Voor tuinders met meer teeltlocaties kan het interessant zijn die samen te voegen tot één WOZ-object en zo in de veel gunstiger vierde ODE-tariefschaal te komen.

De verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) lijkt voor 2020 onvermijdelijk. De pijn zit in de derde tariefschaal, tussen 50 en 10.000 MWh, waar de ODE stijgt van € 7,40 naar € 20,50 per MWh. In de vierde schaal is de ODE € 0,40. Wie met alle locaties bij elkaar opgeteld samen meer dan 10.000 MWh aan stroom inkoopt, bespaart zo héél veel geld. Dit samenvoegen van WOZ-objecten wordt al sinds jaar en dag gedaan en verschillende adviesbureaus hebben er dan ook ervaring mee.

Een rekbaar begrip

Wat is een object? De Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm), die gaat over de ODE, verwijst daarvoor naar de Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis hiervan bepaalt de gemeente wat een WOZ-object is.

Het is mogelijk om vestigingen samen te voegen als ze voldoen aan drie voorwaarden: ze moeten dezelfde eigenaar hebben, dezelfde gebruiker – dat mag iemand anders zijn dan de eigenaar -, en ze moeten met elkaar verbonden zijn. Dat laatste is een rekbaar begrip. Als een tuinder zijn buurman opkoopt en de kavels naast elkaar liggen, dan is er weinig discussie over. Als er 200 meter tussen de locaties ligt, dan is het al minder duidelijk. Als er een corridor of een warmteleiding tussen de locaties ligt, dan neemt de verbondenheid toe. Stel dat op de ene locatie plantjes worden opgekweekt, en op de andere locatie afgekweekt. Zijn ze dan verbonden? Of als de producten van twee locaties op één plek worden verwerkt? Hoe groot mag de afstand tussen de locaties dan zijn?

Verder uit elkaar minder kans

In het algemeen geldt: hoe verder de objecten uit elkaar liggen, hoe kleiner de kans dat ze kunnen worden samengevoegd. Er zijn voorbeelden van locaties op afstand die met succes zijn geclusterd. Zo heeft BDO Accountants & Adviseurs in 2018 een procedure gewonnen voor een hogeschool in Eindhoven. “De grootste afstand tussen de locaties bedroeg 800 meter, met wegen en sloten er tussen”, zegt Tim Zwinkels, belastingadviseur tuinbouw. “Toch konden we beargumenteren dat ze bij elkaar hoorden. Diverse diensten werden vanuit een centrale locatie aangestuurd en de verschillende faculteiten maakten gebruik van ruimte op andere locaties. Er wordt vaak gedacht dat de afstand de belangrijkste factor is, maar dat blijkt niet altijd het geval.”

Gemeente Westland terughoudend

In de praktijk blijkt afstand toch nogal een probleem, is de ervaring van Bert van Ruijven, mede-eigenaar van Arcadia Chrysanten. De gemeente Westland, die vaak door andere gemeenten als voorbeeld wordt gezien, is hier op dit moment terughoudend in.

Bij het samenstellen van locaties voor de WOZ moeten locaties verbonden zijn. Dat is een rekbaar begrip. - Foto: Hans Neefjes
Bij het samenstellen van locaties voor de WOZ moeten locaties verbonden zijn. Dat is een rekbaar begrip. - Foto: Hans Neefjes

Het sierteeltbedrijf, in totaal 22 hectare verdeeld over vijf vestigingen in Westland en De Kwakel, kreeg in 2019 met succes twee locaties in het Westland gekoppeld. Van Ruijven: “Dat kostte ons twee uur bij de gemeente. Dit was goed te beargumenteren. De kavels liggen naast elkaar en maken gebruik van één energienet.”

Teruggefloten door Belastingdienst

Voor drie andere locaties in de gemeente Westland lukte zo’n WOZ-koppeling niet. Deze vestigingen draaien stand alone met een eigen energievoorziening en eigen verwerking, en hebben een onderlinge afstand van een kilometer of vier. “Er zijn adviesbureaus die zeggen dat een koppeling in theorie mogelijk is, maar de gemeente is hier erg terughoudend in. De reden is dat ze kunnen worden teruggefloten door de Belastingdienst.”

Bert van Ruijven van Arcadia Chrysanten: "Twee locaties met succes verbonden."
Bert van Ruijven van Arcadia Chrysanten: "Twee locaties met succes verbonden."

Voor gemeenten heeft samenvoegen van WOZ-objecten geen financiële gevolgen, maar voor de Belastingdienst wel. Daarom zal de Belastingdienst kritisch naar een samenvoeging kijken. En als de dienst het niet eens is met de WOZ-beschikking, kan ze toch oordelen dat het verschillende locaties zijn. Overigens kan het in theorie ook de andere kant op werken. Als het niet lukt om locaties voor de WOZ samen te voegen, dan kan de ondernemer proberen om de locaties samen te voegen voor de Belastingdienst.

Proefproces, maar duurt jaren

Een groep accountants en adviseurs, verenigd in De Taak, overweegt een proefproces om helderheid te krijgen. De jurisprudentie die hieruit ontstaat, geldt voor heel Nederland. “Waarschijnlijk zijn er meerdere proefprocessen nodig om helderheid te krijgen over verschillende situaties”, zegt Joël van Staalduinen, adviseur bij Rombou. De uitkomsten van die proefprocessen laten waarschijnlijk wel jaren op zich wachten.

Binnen 4 weken bezwaar aantekenen

Rond deze tijd is bij iedereen de WOZ-beschikking binnen gekomen. Wat kunnen tuinders met meerdere locaties nu doen? Als hun locaties binnen dezelfde gemeente liggen, kunnen ze het beste binnen vier weken bezwaar aantekenen. “Mocht uit de proefprocessen straks een positieve uitspraak volgen, dan kunnen de ondernemers daar gebruik van maken”, zegt Van Staalduinen. “Baat het niet, dan schaadt het niet.”

Of registreer je om te kunnen reageren.