Glas

Nieuws

Handhaving grondgebruik oud-tuinders versoepelen

Oud-tuinders die Westlandse tuingrond voor andere doelen gebruiken, verdienen niet allemaal een boete.

Dat vinden de twee lokale partijen Westland Verstandig en Gemeentebelangen Westland. Zij stellen dat de gemeente de herstructurering van de glastuinbouw onnodige prioriteert boven de belangen van individuele grondeigenaren, vaak oud-tuinders.

Initiatiefvoorstel ingediend

Beide partijen dienen daarvoor een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad. Westland is de belangrijkste glastuinbouwgemeente in Nederland. Een kwart van de kassen in Nederland staat nu in Westland, maar de herstructurering van die vaak verouderde kassen staat stil. Om alle kleinere percelen, waar geen teelt meer plaatsvindt, toch beschikbaar te houden voor verkaveling, handhaaft Westland sterk op het gebruik voor glastuinbouw. Als oud-tuinders paarden houden op oude percelen, mag dat niet. Dat geldt ook voor moestuinen.

Generaal pardon

Beide partijen willen dat de gemeente voor oude gevallen van strijdig gebruik een generaal pardon afroept. Als een klein perceel al sinds vóór 2004 strijdig gebruikt wordt, moet de gemeente dat blijven toestaan en legaliseren. Voorwaarde is wel dat het gebruik niet commercieel is. De gemeente zou eigenaren en gebruikers moeten aansporen dit eenmalig binnen zes maanden te melden. Bij recente gevallen van strijdig gebruik zou maatwerk moeten plaatsvinden. Als duidelijk is dat geen interesse is van bedrijven voor herstructurering in dat gebied, zou de gemeente moeten meewerken aan legalisering of gedogen.

De strikte handhaving die Westland toepast zorgt ervoor dat grondeigenaren uit principe niet meer willen meewerken aan verkoop van de grond. Daarmee werkt het contraproductief.

Of registreer je om te kunnen reageren.