Glas

Nieuws

Groot effect CO2-levering glastuinbouw

De gemiddelde CO2-besparing bij levering van CO2 aan de glastuinbouw ligt tussen de 91 en 95%.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, getiteld 'Effect extra CO2-inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030'. De onderzoekers berekenden in opdracht van het ministerie van EZK de manieren door waarop de glastuinbouwbedrijven de extra CO2 gebruiken én de besparing.

De belangrijkste reden voor CO2-levering aan glastuinbouwbedrijven is de omschakeling naar duurzame warmtebronnen. Als gasstook achterwege blijft, is CO2 van buiten nodig. CO2 is immers een product uit gasstook op de bedrijven. De besparing op gas door het omschakelen naar fossielvrije warmte levert voor de glastuinbouw veruit de belangrijkste CO2-besparing op. De onderzoekers maken onderscheid tussen verschillende warmtetoepassingen (piek, basis- of middellast).

Uitsparen van zomerstook

De CO2-besparing is bij deze toepassing in 2030 naar schatting bijna vier zo groot als de tweede reden om CO2 te kopen. Dat is het uitsparen van zomerstook met de ingekocht CO2. Bij zomerstook zetten telers de ketel in de zomer aan om CO2 te produceren, terwijl er geen warmtebehoefte is.

Andere toepassingen van de externe CO2 leveren geen besparing op, zoals gewassturing of het voorkomen van gewasschade via het inkopen en toepassen van pure CO2 in de kas in plaats van de minder pure CO2 uit de wkk-installatie.

Besluitvorming

Het onderzoek draagt bij aan de besluitvorming van het kabinet om CO2-levering aan de glastuinbouw verder te ondersteunen. Een onderzoek van Bureau Navigant ziet levering aan de glastuinbouw ook als kansrijk, maar ziet tegelijk nadelen. De CO2 komt weer relatief snel vrij (via het raam of plantresten) en door technologische innovaties zouden andere toepassingen een aantrekkelijker investering kunnen blijken.

Deze onderzoekers van Navigant hebben niet in ogenschouw genomen dat C02-levering aan de glastuinbouw een voorwaarde is voor de energietransitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.