Glas

Nieuws

‘Laat Westland zelf arbeidshuisvesting oplossen’

Wethouder Albert Abee vindt dat Westland zelf het tekort aan arbeidsmigrantenhuisvesting moet kunnen oplossen.

Abee zei dat tijdens de online meepraatsessie, die de regionale zender WOS had georganiseerd naar aanleiding van de zaterdag uitgezonden documentaire ‘Niet zonder ons’.

‘Oplossingen zoeken’

De tuinbouwwethouder wil voorkomen dat andere overheden zich met de situatie in Westland gaan bemoeien. “We zullen in Westland, met de schaarse ruimte die er is, oplossingen moeten zoeken. En dat moeten we vooral, zo zeg ik ook maar, binnen Westland zelf oplossen, om te voorkomen dat er dadelijk allerlei andere overheden over ons heen gaan hangen om ons te vertellen wat we moeten gaan doen”, aldus Abee. “Maar dan moeten we wel zelf verantwoordelijkheid nemen, met het wikken en wegen van alle belangen. Ik denk dat we dat aan elkaar verplicht zijn.”

Meer arbeidsmigranten huisvesten

In Westland werken zo’n 14.000 arbeidsmigranten, maar er wonen er maar 4.500. Veel van deze buitenlandse krachten wonen in buurgemeenten als Den Haag, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Vaak wonen ze daar in goedkope woningen, wat weer een probleem oplevert voor de lokale woningmarkt in die gemeenten, omdat daarmee het aantal goedkope woningen voor de eigen inwoners in het geding komt.

Verkeer

Dat veel arbeidsmigranten buiten Westland wonen, zorgt ook voor een toename van het verkeer. Veel arbeiders komen met auto’s en kleine busjes van een uitzendbureau naar hun werkgever. Een oplossing binnen Westland lijkt daarom voor de hand te liggen.

Moeilijke situatie

Toch is huisvesten binnen Westland nog best lastig. Dat heeft alles te maken met andere groepen die ook naar betaalbare huisvesting zoeken. Denk aan de starters en senioren op de woningmarkt, maar ook aan statushouders en spoedzoekers (bijvoorbeeld gescheiden echtparen, die niet langer samen willen wonen en geen hoge eisen stellen aan een ander onderkomen).

Tuinbouwgrond

Bovendien is veel grond in Westland bestempeld als tuinbouwgrond. Op die grond kun je dus niet zomaar bouwen. En de grond in de omgeving van tuinbouwbedrijven is qua afmetingen meestal ook niet toereikend. Ten slotte zijn er ook met regelmaat protesten vanuit de bevolking tegen de komst van nieuwe en grootschaligere huisvesting van arbeidsmigranten. Dit alles zorgt voor een moeilijke situatie.

Spanningsveld

Abee ziet dat spanningsveld ook. “Je vindt nooit de ideale locatie, maar toch zul je als gemeente uiteindelijk alles moeten overzien en alles moeten afwegen om tot een voorstel te komen.” Ook als dat bijvoorbeeld toch op tuinbouwgrond is, zoals bijvoorbeeld het plan voor een woonpark met 680 bedden aan de Oostbuurtseweg in De Lier. “Soms is een locatie mogelijk ook minder kansrijk naar de toekomst toe en ook dat moeten we dan onderkennen.”

‘Goed glas beter beschermen’

Maar ‘goed glas’ moet ook beter beschermd worden, vindt Abee. Daartoe is afgelopen week in de raad zogeheten handhavingsbeleid vastgesteld. Het voorkomt dat glastuinbouwgrond zomaar kan worden gebruikt voor andere doeleinden, waardoor er nog minder grond overblijft voor de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.