Glas

Nieuws

Start aanleg hoofdwarmtracé Zuid-Holland in 2022

De warmteleiding WarmtelinQ (Leiding door het Midden) moet vanaf juni 2022 worden aangelegd en in 2024 warmte leveren.

Dat staat in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor de warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag met belangrijke aftakkingen naar glastuinbouw.

Drie deeltracés

Het project (WarmtelinQ) heeft vooralsnog 3 deeltracés: Naast deze leiding tussen Vlaardingen en Den Haag wordt de leiding Delft-Westland voorbereid. Het eerste deel tussen Vlaardingen en Den Haag kreeg een versnelling nadat het ministerie van Economische Zaken GasUnie heeft aangewezen als verantwoordelijke partij. Dit traject staat vooralsnog los van de Leiding over Oost, waar de provincie directer bij betrokken is.

Omwoners als ingelicht

Voor het project WarmtelinQ worden twee leidingen voor transport van warm water met een diameter van maximaal 700 mm aangelegd tussen Vlaardingen en Den Haag (aanvoer en retour). De aanleg van het netwerk wordt gestart in juni 2022 en zal veel impact hebben op de omgeving. Daarom zijn partijen als WarmtelinQ gestart met lokale communicatie voor omwonenden.

Speciaal traject

Voor het plan is een reeks vergunningsaanvragen nu ingediend voor het realiseren van bouwwerken langs het traject en uitvoeren van graafwerkzaamheden. Daarvoor wordt een speciaal goedkeuringstraject gevolgd, een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Gedeputeerde Anne Koning: “Dit heeft als voordeel dat de voorbereiding integraal en in nauwe samenwerking met de gemeenten verloopt, maar dat de ruimtelijke besluitvorming bij één bevoegd gezag ligt, namelijk Provinciale Staten. Dat maakt het proces efficiënter en zo worden onnodige procedurele risico’s voorkomen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.