Glas

Nieuws

Bouw eerste 20 hectare Fries glasgebied is proef

Bouw van kassen op Waddenglas zal met heel nieuwe afspraken voor kwaliteitsborging plaatsvinden.

Het bouwproject is aangewezen als proefproject voor nieuwe wetgeving in 2022, waarbij de gemeente meer op afstand staat om bouwbesluiten te controleren. De aannemer en opdrachtgever krijgen een belangrijkere rol en moeten steeds aantonen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan voor kwaliteit. Een privaat bedrijf zal dat vervolgens controleren in een borgingsplan. Dat stelt de gemeente Waadhoeke in een toelichting op het besluit om de omgevingsvergunning af te geven aan het bedrijf Friss. In het geval van kassenbouw zijn risico’s klein, omdat sprake is van een repeterende constructie. Een gemeente kan na een risicobeoordeling meer op afstand komen te staan.

‘Mooi plan in fases’

Het plan voor 42 hectare kassen wordt in twee delen geknipt. In de eerste fase komt 20 hectare kassen om alvast inkomsten te genereren. Recent stemde de welstandscommissie in met de bouwplannen die ver boven de eisen liggen voor welstand. Er is echt geprobeerd iets bijzonders van de maken, zo prees de welstandscommissie het plan van het bureau Claessens Erdman voor glastuinbouw met een kantoor- en ontvangstruimte. Voor het plan is naar verluidt € 120 miljoen nodig. Het Brabantse bedrijf Friss heeft nog een voorbehoud op financiering bij de grondaankoop.

Het plan Waddenglas moet vernieuwend zijn op gebied van duurzaamheid, architectuur, maar dus ook in de manier waarop gebouwd wordt met toezicht.

Plannen minder gedetailleerd

De plannen voor nieuwbouw liggen ter inzage en er volgt nog een bezwaarprocedure. De stukken zijn door de nieuwe toezichtswijze nu echter veel minder gedetailleerd dan gebruikelijk. Zo hoeven de berekeningen conform bouwbesluit, zoals constructieberekeningen, pas vlak voor de bouw aan de private toezichthouder worden toegezonden.

Illustratie van de ontvangstruimte bij het nieuwbouwplan van Friss voor Waddenglas. - Illustratie: Claessens Erdmann
Illustratie van de ontvangstruimte bij het nieuwbouwplan van Friss voor Waddenglas. - Illustratie: Claessens Erdmann

Of registreer je om te kunnen reageren.