Glas

Nieuws

Zuidplas mocht glasbedrijven niet op slot zetten

De Raad van State heeft Glastuinbouw Nederland in het gelijk gesteld. Een aantal tuinders in Zuidplas is ten onrechte op slot gezet.

De rechter oordeelt dat de bedrijven in het betreffende gebied behoren tot een plangebied ‘Glastuinbouwgebied in Westland-Oostland’. Dit gebied houdt bij provinciale verordening Ruimte de bestemming glastuinbouw. Bedrijven kunnen daarmee niet op slot gezet worden door de gemeente in een bestemmingsplan dat voorziet in toekomstige woningbouw. De gemeente moet de grens van 3 hectare voor deze bedrijven aanpassen. Deze grens is ook niet meer van toepassing op moderne glastuinbouw. Het gaat in deze zaak om het bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 2’ van de gemeente Zuidplas.

Bouwhoogte

Glastuinbouw Nederland heeft ook bezwaar en beroep ingediend tegen de maximale bouwhoogtes in dit plan. Glastuinbouw Nederland betoogt dat de maximale bouwhoogte van 8 meter te laag is voor een toekomstgerichte ontwikkeling van de glastuinbouw. Een maximale goothoogte van 10 meter is nodig om moderne kassen en bedrijfsgebouwen te kunnen realiseren. De rechter verwees naar eerdere uitspraken bij het bestemmingsplan.

Of registreer je om te kunnen reageren.