Glas

Nieuws

Supers beloven contractgesprek met telers

Supermarkten beloven met bedrijven in gesprek te gaan die voor verduurzaming langjarige afzetcontracten zoeken.

Dat is de uitkomst uit overleg van minister van Landbouw Carola Schouten met supermarkten. Supermarkten gaan hun inzet vergroten om samenwerking in gesloten ketens uit te breiden. Schouten schrijft daarover in een Kamerbrief.

Inkoopverslag retail

De minister wil supermarkten jaarlijks laten rapporteren over verduurzaming met een paragraaf over een eerlijke prijs voor tuinders en boeren. In de brief concludeert Schouten dat supermarkten de samenwerking al hebben aangehaald met primaire bedrijven, maar dat meer inzet nodig is van deze laatste schakel van de keten. De druk op de marges is nu vaak te groot om investeringen te doen die teeltbedrijven helpen verduurzamen.

Duurzame keuze onduidelijk

Een set aan maatregelen is onderweg. De minister wil bijvoorbeeld ketendata van supermarkten gebruiken om de keuze voor consumenten te vergemakkelijken duurzaam in te kopen. Nu is de duurzame keuze vaak nog niet zichtbaar in het schap. Verder wil Schouten de verkoop van streekproducten in beeld brengen door supermarkten. Deze hebben toegezegd te blijven meewerken aan de verkoop van regioproducten.

Grote maatregelen

De afspraken met supermarkten zijn slechts één stap in het bredere streven naar eerlijke prijzen voor verduurzaming. De minister zegt te zoeken naar mechanismen waarmee duurzaamheidsinspanningen door ondernemers bedrijfseconomisch worden geborgd. Die mechanismen kunnen vergaand zijn, schrijft Schouten. Ze sluit niet uit dat er prijsprikkels komen voor duurzaam voedsel en negatieve prijsprikkels voor niet-duurzaam voedsel. Als voorbeeld noemt Schouten de reële beprijzing van vlees om duurzame veehouders een meerprijs te betalen.

Nieuw gesprek

Afgelopen week rapporteerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over marges in de groente en fruitketen. Supermarkten maken verlies op biologische tomaat en peren. Het rapport is aanleiding voor Schouten om opnieuw in gesprek te gaan met de supermarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.