Glas

Nieuws

Politiek stelt vragen over versnellen aardwarmte

Bij het opnieuw inrichten van het vergunningsstelsel aardwarmte hebben politieke partijen vragen gesteld over de toekomst van aardwarmte.

De partijen spreken hun steun uit voor een versnelling van de aardwarmte-ontwikkeling, maar hebben ook vragen en kritiek op het wetsvoorstel. Dat blijkt uit een verslag van de vaste Kamercommissie Economische Zaken over het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet. Die wijziging draait vooral om aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte.

Zo vraagt ChristenUnie zich af hoe aardwarmte in de toekomst in Zuid-Holland moet concurreren tegen hoge temperatuurwarmte uit het havenbedrijf. Het warmtenetwerk Leiding door het Midden wordt met rijkssubsidie aangelegd door Gasunie.

Bijvangst gas niet duurzaam

Ook vraagt ChristenUnie zich af hoelang het acceptabel is dat gas wordt opgepompt met het warme water. Voor echte verduurzaming is de bijvangst van gas voor de partij niet acceptabel.

CDA vindt de kosten voor de verplichte deelname van EnergieBeheer Nederland (EBN) aan aardwarmteprojecten in deze wetswijziging te hoog. Het leidt tot extra kosten van wel € 100.000 of meer voor een aardwarmtebedrijf.

Meer grip overheden op aardwarmtewinning

GroenLinks wil dat de wijziging van het vergunningsstelsel leidt tot meer grip op aardwarmtewinning door overheden. Die partij wil voorkomen dat met vergunningen gespeculeerd wordt en aardwarmte daarmee te veel een economische activiteit wordt. De gemeentes moeten ook zelf met energietransitieplannen komen en een grotere rol kunnen krijgen.

SP wil een grotere rol van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en een periodieke rapportage over de veiligheidsontwikkelingen. Het SodM krijgt in de beoordeling van de startvergunning overigens al een adviserende rol samen met TNO. Onduidelijkheid is er bij SP over een te vormen schadefonds en hoe aardwarmtebedrijven daaraan bijdragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.