Glas

Nieuws

Partijen willen inzicht CO2-prestatie glastuinbouw

GroenLinks en D66 vragen minister van Landbouw Carola Schouten opheldering over de CO2-prestaties van de glastuinbouw.

De partijen vragen Schouten inzicht te geven in de uitstootcijfers van de sector en hoe die zich verhouden tot het afgesproken CO2-plafond over de afgelopen jaren en dit jaar. De partijen hebben de vragen ingebracht in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook willen de partijen weten hoe het gaat met het betalen van compensatie voor deze overschrijdingen.

Te makkelijk

De beide progressieve partijen vrezen dat de glastuinbouw de mogelijke overschrijding te makkelijk opneemt door daarvoor een compensatie te betalen. GroenLinks noemt het belangrijk dat de sector de klimaatdoelstellingen haalt en dat compensatie niet de norm wordt. D66 wil weten wat de relatie is van de overschrijdingen met het aantal bedrijven dat uit het Europese handelssystem ETS is gestapt en daarmee onder het Nederlandse stelsel valt.

Complex

Het sectorplafond is sterk afhankelijk van areaalontwikkelingen en modernisering van het areaal en zo lastig uit te voeren. Met die factoren houden de partijen geen rekening, blijkt uit de vragen. De partijen willen ook van de minister weten hoe de compensatie door de glastuinbouw ingezet gaat worden voor een verdere verduurzaming van de teelt.

ODE-compensatie

De regeringspartijen VVD en CDA, maar ook SGP, wijzen er in hun vragen juist op dat een voldoende compensatie voor het verhoogde energietarief ODE tuinbouwbedrijven helpt bij elektrificatie en zo de CO2-uitstoot kan verminderen. Zij gaan niet in op de sectoruitstoot en compensatie voor CO2. De glastuinbouw is op dit moment met de minister in overleg over een nieuw glastuinbouwakkoord met daarin CO2-prestaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.