Glas

Nieuws

GMO-subsidie: hogere druk om te verduurzamen

De EU-lidstaten kiezen toch voor aanscherping van de milieu-eisen voor Europese GMO-subsidie van telersverenigingen.

De EU-lidstaten steunen het plan om minimaal 20% van de GMO-subsidie te besteden aan milieudoelen. Dat wordt een eis, blijkt uit het akkoord dat de landbouwministers woensdag presenteerden.

Nu nog 10%

Nu is dat nog 10% van het programma. Dat betekent dat de producentenorganisaties nu 10% van de plannen voor subsidie moeten richten op milieudoelen. Als de lidstaten hun zin krijgen, worden telers via GMO-subsidie dus aangezet meer te verduurzamen. In de Europese besluitvorming is een akkoord tussen lidstaten nog een tussenbesluit. Ook het Europese Parlement moet bijvoorbeeld nog een besluit nemen.

Weerstand niet groot genoeg

Dat toch gekozen is voor een aanscherping is een verrassing. De weerstand van met name zuidelijke lidstaten leek hoog. Vlak voor de zomer stelde het ministerie te verwachten dat het gewenste minimumpercentagie van 20% waarschijnlijk niet gehaald zou worden maar tussen de 10 en 20% zou uitkomen, afhankelijk van de onderhandelingen.

De maatregelen die producentenorganisaties kunnen kiezen in hun GMO-programma’s draaien om grondbeheer, biologische teelt, energiebesparing, afvalbeperking en ook duurzame verpakkingen. Ook voor directe betalingen zijn milieudoelstellingen geformuleerd, die nationaal ingevuld worden.

Huidige GMO-regels langer geldig

De GMO-subsidie wordt in het nieuwe Europees landbouwbeleid opgenomen in nieuwe regelgeving voor meerde deelsectoren. Dit akkoord van de lidstaten is nog geen eindakkoord, waardoor de huidige GMO-regels verlengd worden. Voor 2021 blijven de regels daarmee in grote lijnen ongewijzigd. Wel is een aantal wijzigingen doorgevoerd die aantrekkelijker zijn voor met name tomatenbedrijven en grote bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.