Glas

Nieuws

Directie en voorzitter ZON weg om discussie koers

Algemeen directeur Michiel van Ginkel vertrekt bij coöperatie ZON. Ook ZON-voorzitter Sjraar Hoeijmakers vertrekt.

Van Ginkel was 6 jaar directeur en leidde ZON volgens de raad van commissarissen ‘met succes’. Hij wordt in het persbericht bedankt voor de ‘transformatie van de organisatie’.

Het vertrek komt niet als verrassing. Van Ginkel lag onder vuur bij een groep van tien grote telers die hun steun opzegden in de directie en voorzitter. ZON kent een eenhoofdige directie. Van Ginkel besloot zelf tot een vertrek per februari.

Discussie commercieel beleid

De tien telers wilden – naast het vertrek van Van Ginkel – een professionalisering van de afzet groenten en fruit door de coöperatie. Op die onderdelen heeft Van Ginkel veel initiatieven genomen. Bijna een jaar geleden is een commerciële strategie vastgesteld tot 2025. In vier werkgroepen wordt beleid verder uitgewerkt om telers dichter te betrekken. De ontevredenheid lijkt in de slagvaardigheid van één of meerdere werkgroepen te zitten en de keuzes die moeten worden gemaakt.

Hangijzers

Waarnemend voorzitter Peter van Bree zegt dat er geen ‘hete hangijzers’ zijn in de werkgroepen en dat de tien grote telers vertrouwen hebben in het beleid en medewerkers van ZON, maar dat het wel sneller kan. De werkgroepen krijgen de opdracht mee professionaliteit in de afzet te verhogen en tegelijk samenwerking en collectiviteit onder telers te verhogen. Voorbeelden hiervan wil Van Bree niet geven, omdat het nog onder discussie is in de werkgroepen. Volgens Van Bree hadden de tien telers geen vertrouwen dat met deze directie en voorzitter het beleid ook echt uitgevoerd kon worden.

Michiel van Ginkel vertrekt per 1 febuari 2021 bij ZON. Foto: Lé Giesen
Michiel van Ginkel vertrekt per 1 febuari 2021 bij ZON. Foto: Lé Giesen

Ei van Columbus

Inhoudelijk is de discussie over de commerciële strategie nog niet afgerond. ZON heeft een duale afzetstrategie met klok en accountmanagement of bemiddeling naar retail. Eerder zei Van Bree in het ledenblad hierover: “Hoe we met de klok verder moeten, daar hebben we volgens mij wel een redelijk antwoord op. Maar met de klok alleen gaan we het niet redden. Als je vervolgens gaat praten over hoe je op rete-commerciële wijze invulling moet geven aan accountmanagement en bemiddeling, dan wordt het in de discussies een stuk stiller. We zoeken allemaal naar het ei van Columbus, maar misschien is dat er wel niet.”

We zoeken allemaal naar het ei van Columbus, maar misschien is dat er wel niet

Discussies over de commerciële koers van ZON lopen al langer. Van Ginkel liet daarbij ook plannen opstellen voor een termijnmarkt tomaten. Die plannen lijken naar de achtergrond verdwenen.

Verdeling gelden Fresh Park

De grote discussie binnen ZON was afgelopen jaren vooral de verdeling van de € 41 miljoen uit de verkoop van gebouwen in Fresh Park Venlo. Een deel van dat geld ligt nog op de plank. Hoewel er signalen zijn dat hierover nog steeds discussie is, wijst Van Bree dat resoluut af. “Hierover is duidelijkheid en dit is absoluut geen issue meer. Deze gelden gaan in de toekomst terug naar de leden.”

Lees ook: ZON moet krimp keren

Structuur ZON onder loep

Eén van de werkgroepen van ZON kijkt naar governance, het model van de coöperatie. De raad van commissarissen bestaat voor een groot deel uit bestuursleden en twee adviserende externen. Mogelijk dat hierin verandering komt, omdat langetermijnbeleid beter door een onafhankelijke raad van commissarissen kan worden getoetst. Van Bree stelt dat dit geen heet hangijzer is, maar dat ‘alles tegen het licht wordt gehouden’.

Volgens Van Bree hebben de tien grote telers niet gedreigd op te stappen als de wijzigingen niet zouden worden doorgevoerd en vinden op dit moment goede gesprekken plaats met de tien telers en andere leden.

Ledenvergadering in december

Op de komende ledenvergadering van 9 december stelt het bestuur van ZON de zetels beschikbaar, maar stelt zich ook verkiesbaar, met uitzondering van Hoeijmakers. Daarmee vraagt het bestuur vertrouwen van de leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.