Glas

Nieuws

Wiebes: nog geen duidelijkheid warmteprijs

Minister Eric Wiebes (EZK) zoekt nog altijd naar een manier om de prijs voor warmte los te koppelen van de gasprijs.

Beprijzing van warmte wordt een cruciale stap in de energietransitie voor de glastuinbouw. De huidige koppeling aan gas werkt niet. Een hogere gasbelasting werkt nu ook door naar warmteprijzen, waardoor een prikkel ontbreekt om over te stappen naar (duurzame) warmte, stelt Wiebes. Met name voor de glastuinbouw is collectieve warmte, zoals in rest- en aardwarmtenetwerken, het meest kostenefficiënte alternatief voor gas, stelt de minister.

Dat de gaskoppeling wordt losgelaten was te verwachten. Wiebes heeft een aantal opties voor alternatieven, maar laat die verder uitwerken. De resultaten worden binnenkort bekendgemaakt. De prijs van warmte moet ook een rendabele exploitatie mogelijk maken en kan per project gaan verschillen.

Warmtewet niet versnellen

Wiebes zegt dat in een Kamerbrief over de voortgang van het wetstraject van de nieuwe warmtewet. Wiebes wil het proces van een nieuwe warmtewet niet versnellen ondanks druk uit de sector. In 2022 moet de nieuwe warmtewet in werking treden. Wel staan hoofdlijnen van die nieuwe wet in de brief opgenomen.

Gemeenten krijgen een centrale rol om een warmtebedrijf aan te wijzen voor een lokaal warmtenet. Wiebes wil een afnamerecht introduceren om bedrijven te dwingen iets met restwarmte te doen. Dat geldt ook door datacentra, waar nu nog nauwelijks warmte wordt gewonnen voor verwarming van kassen. Ook komt er een aansluitplicht voor duurzame warmtebronnen.

Regierol staat warmterotonde

Wiebes wil warmtebedrijven in de toekomst dwingen hun warmte CO2-neutraal te maken. Jaarlijks moeten ze daarover rapporteren om in 2050 tot CO2-neutrale warmte te komen. Aardwarmte is daar een voorbeeld van. De landelijke overheid krijgt een rol in grote projecten met veel aanbieders van warmte. Alleen de warmterotonde in Zuid-Holland is groot genoeg voor een landelijke regierol van de overheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.