Glas

Nieuws

Minister wil snel kunnen handelen bij volgend virus

Minister Carola Schouten wil bij een nieuw gevaarlijk virus in de plantaardige teelt snel kunnen optreden om verspreiding te voorkomen.

Dat betekent dat ze in de nieuw aan te nemen Plantgezondheidswet de handen wil vrijhouden om zelfstandig op te treden. Carola Schouten zei dat deze week in de plenaire behandeling van de nieuwe Plantgezondheidswet in de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid Arne Weverling had in een amendement gevraagd aan de minister om de uitwerking van de regels steeds voor te leggen aan de Tweede Kamer. Weverling wil zo afdwingen dat voldoende rekening gehouden wordt met belangen van telers. Een lastig onderwerp wordt bijvoorbeeld welke voorwaarden gelden rond het verplicht melden van een plaag door telers.

Handelen bij uitbraak

Schouten zegde toe de uitwerking voor te leggen, maar op één punt is het onmogelijk om de Tweede Kamer vooraf te betrekken, zei ze. Ze moet snel ministeriële regelingen kunnen treffen bij een uitbraak. Schouten: “Op het moment dat er bijvoorbeeld een schadelijk virus wordt gevonden, moet zeer snel worden gehandeld om adequaat technische bepalingen vast te stellen en om verdere verspreiding en schade voor ondernemers te voorkomen.”

Weverling heeft het amandement daarop aangepast. Het VVD-kamerlid noemde het goed dat de Europese Commissie met een nieuwe Plantgezondheidsverordening beter de regie kan nemen om de plantgezondheid te beschermen.

Plantgezondheidsfonds

Minister Schouten liet verder weten kansen te zien voor een plantgezondheidsfonds, waaruit telers met grote schade door plagen een vergoeding kunnen krijgen. Een voorstel om op basis van de subsidieregeling GMO zo’n fonds te starten, haalde het niet in Europa. De mogelijkheid in de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening voor een plantgezondheidsfonds is wel juridisch vastgelegd. Dan moet de sector wel met een plan komen en daarvoor draagvlak aantonen, omdat in dat geval alle telers eraan moeten bijdragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.