Glas

Nieuws

Huisvesting op Westlands bedrijf niet langer taboe

De gemeente Westland wil huisvesten van arbeidsmigranten op teeltbedrijven mogelijk toestaan.

In maart komt het college van burgemeester en wethouders met nieuw beleid om de krapte aan bedden op te lossen voor arbeidsmigranten in de gemeente. Dan moet ook een nieuwe wethouder het plan presenteren, omdat CDA-wethouder Karin Zwinkels vastliep in het dossier.

Steun voor vijftig bedden

Het is goed mogelijk dat in de nieuwe voorstellen seizoenshuisvesting op de bedrijven opnieuw mogelijk wordt voor maximaal vijftig werknemers. Bedrijven zouden dat voor tien jaar kunnen aanvragen. Onder die voorwaarden lijkt de gemeenteraad in te kunnen stemmen met huisvesting op de bedrijven zelf. Die mogelijkheid van huisvesting op de bedrijven werd in 2012 juist geschrapt om misstanden te voorkomen.

Westland terughoudend

Westland is daarin strikter dan andere gemeentes waar huisvesting op de bedrijven al mogelijk is. Nu alle andere mogelijkheden voor huisvesting weinig opleveren, komt het college mogelijk terug op deze huisvestingsvorm, erkende wethouder Pieter Varekamp. “In het initiatiefvoorstel staat een aantal goede zaken, we zullen het zeker meenemen. Dit kan een van de oplossingen zijn.”

Afhankelijkheid

De oppositiepartijen zijn de initiatiefnemers voor het huisvestingsplan op de bedrijven. Volgens Westland Verstandig staan andere gemeentes, waar huisvesting op de bedrijven is toegestaan, niet vaker in de krant vanwege misstanden dan Westland. Ook stelt Westland Verstandig dat het met de afhankelijkheid wel meevalt als een plukker op een teeltbedrijf woont. “Als hij in een huis van het uitzendbureau woont, is hij afhankelijk van twee bedrijven”, zei fractievoorzitter Peter Duijsens in de commissievergadering EFO dinsdagavond.

Of registreer je om te kunnen reageren.