Glas

Nieuws

Restwarmte Westland in stroomversnelling

Gasunie ontwikkelt de hoofdleiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en mogelijk kassen in Westland.

Staatsbedrijf Gasunie neemt de ontwikkeling van dit tracé ‘Leiding door het Midden’ over. Dat is hoofdinfrastructuur voor warmte vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag, waarbij een aftakking komt bij Delft voor de warmtelevering aan de glastuinbouw. In 2020 komt een definitief investeringsbesluit. In 2023 moet dan de eerste warmte geleverd worden. Gasunie neemt de ontwikkeling nu op zich. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is één van de warmteleidingen voor de glastuinbouw in Zuid-Holland.

€ 90 miljoen steun

Het Rijk gaat de ontwikkeling actief ondersteunen. Voor het warmtenet in Zuid-Holland is in 2019 in totaal € 15 miljoen gereserveerd. Voor de periode tussen 2020 en 2030 trekt Wiebes € 75 miljoen uit. Bij volledige aanleg van het net in Zuid-Holland kan het kabinet 2 tot 3 megaton CO2 besparen.

Gasunie ziet voor zichzelf ook een nieuwe rol als warmtetransportbeheerder. Het bedrijf richtte zich voorheen vooral op het vervoeren van gas vanuit Groningen, maar daar wordt de gaskraan geleidelijk dichtgedraaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.