Glas

Nieuws

PlanetProof start stevig herzieningsproces 2020

Voor On the Way to PlanetProof gaat in 2020 veel aandacht uit naar normen voor broeikasemissie en wordt biodiversiteit minder vrijblijvend.

De meeste aandacht zal gaan naar deze belangrijke onderdelen. Dat laat PlanetProof weten na vragen over de eerste overleggen voor herziening van het teeltschema voor 2020. Voor broeikasemissie worden normen ontwikkeld en geïntroduceerd. Over biodiversiteit onderzoeken de aangesloten partijen hoe de eisen minder vrijblijvend kunnen worden geformuleerd.

Ook worden nieuwe stappen gezet om het teeltschema te internationaliseren. Het teeltschema waarover nu wordt gesproken geldt voor Centraal-Europa waaronder Nederland. Recent zijn echter eisen voor Zuid-Europa gelanceerd die al beter geformuleerd zijn voor internationale uitrol van het teeltschema, zo laat Stichting Milieukeur weten.

Veel reacties

Dat PlanetProof flink in de aandacht staat, blijkt uit het aantal reacties uit teelt, handel, maatschappelijke organisaties en adviseurs. Met 177 herzieningssuggesties, die zijn ingediend deze zomer, heeft de begeleidingscommissie een pittige opdracht om het PlanetProof-teeltschema op een gebalanceerde manier te herzien.

Snoeptomaatjes onder PlanetProof. - Foto: Ton van der Scheer
Snoeptomaatjes onder PlanetProof. - Foto: Ton van der Scheer

Inbreng teelt

De teelt zelf heeft een inbreng in de nieuwe teelteisen. De voorstellen worden besproken in de teelttechnische werkgroep en beoordeeld op haalbaarheid in de diverse sectoren. Vervolgens doet de begeleidingscommissie een uitspraak over het draagvlak voor de wijzigingen. In die begeleidingscommissie zitten onder meer LTO, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis.

Uiteindelijk besluit het college van deskundigen dit najaar over het concept-schema dat wordt voorgelegd in de hoorzitting op 14 november. Ook daar kunnen telers nog een inbreng laten horen op de vernieuwde teelteisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.