Glas

Nieuws

PAS-advies biedt borende aardwarmtetelers geen soelaas

Het advies van commissie Remkes over de stikstofproblematiek helpt telers niet die in nood zitten vanwege stilgelegde aardwarmteboringen.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland noemt dat teleurstellend. “We hadden verwacht dat hiervoor snel een oplossing zou komen. De boring naar aardwarmte geeft stikstof af, maar levert op termijn een forse besparing van CO2 en stikstof. Iedere dag loopt de schade voor deze telers verder op. Dat is ook niet te verzekeren.”

Tientallen telers getroffen

Van der Tak schat dat enkele tientallen telers hierdoor getroffen worden. De boor in de grond is stilgezet, maar de bedrijven moeten betaald worden. “Het gaat om projecten met meerdere telers per boring, maar ook grote projecten met een teler.” Glastuinbouw Nederland hoopt dat deze knelpunten voor energieprojecten op vrijdag 27 september in het kabinet aan de orde komen. Daarnaast onderzoekt de organisatie of deze telers met een proefproces geholpen kunnen worden. “Als er een rechtszaak komt, weet ik zeker dat telers winnen. Het overheidsbeleid is met het masterplan geothermie ook juist gericht op stimulering van meer boringen.”

Vergunningen op gang brengen

Oud-minister Johan Remkes adviseert het Kabinet eerst maatregelen te nemen om depositie te verminderen, zodat daarna aan vergunningverlening begonnen kan worden. Het gaat dan om bronmaatregelen en herstelmaatregelen, die ertoe moeten leiden dat er weer ‘ruimte’ ontstaat voor het verlenen van vergunningen. Dat komt dan op het bordje van de provincies te liggen. Die ruimte moet daarnaast ‘afgeroomd’ worden. Hoe dat gefinancierd wordt, blijft echter onduidelijk. Van der Tak denkt dat nu te terughoudend wordt omgegaan met vergunningen. “Als duidelijk kan worden aangetoond dat stikstof wordt terugverdiend, kan een vergunning gewoon gegeven worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.