Glas

Nieuws

‘Miljoenennota vliegende start duurzame kassen’

Glastuinders kunnen een vliegende start beleven bij verduurzaming door de steun die het kabinet in de Miljoenennota bekendmaakte. Dat stelt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Sjaak van der Tak is tevreden over het politieke draagvlak dat uit de Miljoenenota spreekt voor de koers ‘Verantwoorde Glastuinbouw’ van Glastuinbouw Nederland. Het ministerie van LNV reserveerde een recordbedrag voor verduurzaming van de glastuinbouw, blijkt uit de Prinsjesdagstukken. De meest in het oog springende maatregel is het verdriedubbelen van het budget voor de regeling Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EG). In 2019 was nog € 10,9 miljoen begroot voor de subsidieregeling voor met name energieschermen, voor 2020 wordt een bedrag van € 30,9 miljoen voorzien.

Recordbedrag

In totaal wordt € 55 miljoen gekoppeld aan het programma Kas als Energiebron. Ook de steun van € 2,5 miljoen voor de aanleg van een warmte- en CO2-leiding vanaf Moerdijk kan een geweldige verduurzaming opleveren voor de glastuinbouw in Brabant. Van der Tak: “Met dit recordbedrag wordt een enorme impuls gegeven aan klimaatvriendelijke investeringen op bedrijven. Het team Energie en de ondernemersgroep van Glastuinbouw Nederland hebben hiervoor met elkaar een geweldige prestatie geleverd. Nu is het aan de ondernemers om met vliegende vaart aan de slag te gaan om de bedrijven verder te verduurzamen.”

Brede visie

Ook op het gebied van plantgezondheid ziet de voorzitter van Glastuinbouw Nederland positieve elementen in de Miljoenennota. De stap naar kringlooplandbouw wordt door Glastuinbouw Nederland verder uitgewerkt met een programma ‘Kas als Ecosysteem in de circulaire kas in 2030’. Dat programma volgt op de toekomstvisie gewasbescherming 2030 die al langer bekend was.

Voor arbeid juicht Van der Tak toe dat het kabinet een activerend sociaal zekerheidsstelsel voorbereidt en komt met de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurig zieken. Over pensioenmaatregelen en lasten van seizoensarbeid wil Van der Tak graag in gesprek met het ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.