Glas

Nieuws

Westland: stikstof kan reden zijn planvertraging

Gemeente Westland voorziet bij plannen voor ontwikkeling tuinbouw en woningbouw op tuingrond vertraging door stikstofproblematiek.

Dat stelt de grootste tuinbouwgemeente in antwoorden op vragen over effecten van het vervallen van stikstofregels. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vervallen.

In die PAS werden alle bedrijfsontwikkelingen vanaf 2015, waar een vergunning voor nodig is, getoetst aan normen van stikstofdeposities. Nederland moet natuurgebieden beschermen om aan EU-regels te voldoen.

Westmade Noord

Westland heeft onderzoek laten doen naar plannen om glastuinbouw te ontwikkelen en juist glastuinbouw om te zetten in woningbouw. Voor wat betreft de ontwikkeling van 500 woningen in Westmade Noord (voormalig glastuinbouwgebied) zijn geen significant negatieve effecten te verwachten, blijkt uit een rapportage van Anteagroup.

Voor andere plannen verwacht Westland mogelijk wel vertraging in de uitvoering en leiden plannen mogelijk tot een te hoge stikstofuitstoot, schrijft de gemeente.

Het glastuinbouwcluster ligt in de buurt van de duinen, een erkend Natura 2000-natuurgebied met strenge uitstooteisen. De Omgevingsdienst Haaglanden neemt voorlopig geen aanvragen voor vergunningen in behandeling, laat de dienst desgevraagd weten.

HOT: geen problemen PAS

Ontwikkelingsbedrijf HOT in Westland laat weten dat de problematiek van stikstof in het eigen werkveld nauwelijks speelt. Dit najaar komt HOT met nieuwe tuinbouwpercelen op de markt in Westland en Oostland; kleinere percelen zijn samengevoegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.