Glas

Nieuws

Provincie stelt biomassastook kassen ter discussie

De provincie Zuid-Holland wil glastuinbouwbedrijven ontmoedigen een biomassa-installatie te bouwen.

Met het ontmoedigen van biomassa-installaties wil de provincie voorkomen dat de stikstofuitstoot verder toeneemt. Uit een eigen studie naar biomassastook concludeert Zuid-Holland dat gasgestookte installaties schoner zijn. Omdat er in dit gebied een groot aantal van dit soort installaties is, wordt voorgesteld om het stoken van biomassa in de glastuinbouw zoveel mogelijk te beperken.

Zuid-Holland wil een voorbeeldproject opstarten met een glastuinbouwbedrijf

Dat schrijft de provincie in de Negende Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland Rapportage luchtkwaliteit 2018. Het stuk is begin juni vastgesteld door Gedeputeerde Staten, vlak nadat stikstofuitstoot onder een vergrootglas kwam door de uitspraak van de Raad van State over het landelijke stikstofbeleid, de Programmatische Aanpak Stikstofuitstoot (PAS).

Weigeren niet mogelijk

De provincie signaleert een dilemma. Met wettelijke instrumenten is het niet mogelijk om aanvragen of meldingen van dergelijke installaties te weigeren. Het ministerie van EZ geeft op dit moment zelfs nog subsidie voor het stoken met biomassa. Zuid-Holland wil daarom in gesprek gaan met LTO en gemeenten. Het aanbieden van warmte uit warmtenetten kan als alternatief dienen voor warmte uit een biomassa-installatie. Zuid-Holland wil een voorbeeldproject opstarten met een glastuinbouwbedrijf. Het voorbeeld kan leiden tot een ‘standaardaanpak’ voor tuinbouwbedrijven en zo aansluiting op een warmtenet te stimuleren.

Warmtenetten alternatief

Zuid-Holland stelt zich actief op om meer warmtenetten door stedelijk gebied en langs tuinbouwbedrijven te realiseren. Zo is Zuid-Holland zelf aandeelhouder in Warmtebedrijf Rotterdam dat een warmteleiding over Oost moet realiseren. Binnenkort start Zuid-Holland de procedure voor aanleg van de warmteleiding door het Midden. Dat biedt mogelijkheden voor aansluiting van Westland op grotere warmtenetwerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.