Glas

Nieuws

Import Afrikaanse fruitmot in rozen loopt uit de hand

Het aantal vondsten van Afrikaanse fruitmot in rozen uit Kenia stijgt zo hard dat scherpere controles voor de hand liggen.

Op dit moment wordt 10% van de zendingen rozen uit Kenia gecontroleerd, om de dreiging voor besmetting van Nederlandse glasgroentebedrijven te beperken. Het aantal vondsten in die importrozen neemt echter snel toe. In het eerste half jaar van 2019 zijn al meer vondsten gedaan dan in het hele jaar 2018.

Dit jaar wordt nog strenger toegezien op import uit Tanzania en Kenia

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA is daarom op dit moment in overleg met de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, Union Fleurs, Kenyan Flower Council en de autoriteiten in Kenia om verdere escalatie te voorkomen. Dat kan uitdraaien op een 100%-controle, waarschuwt de Vereniging voor Groothandelaren.

Grote gevolgen

De Afrikaanse fruitmot is sinds 2018 een quarantaine-organisme. Besmettingen kunnen daardoor grote gevolgen hebben voor telers. Uiteindelijk zijn in 2018 in totaal 159 vondsten van Afrikaanse fruitmot-eieren of -larven gedaan door KCB-inspecteurs, waarvan 11 keer in een partij paprika. Die vondsten waren aanleiding om dit jaar nog strenger toe te zien op import uit Tanzania en Kenia.

Dit jaar heeft KCB taken overgenomen van NVWA bij het onderzoeken van eieren en larven van onder meer de Afrikaanse fruitmot. Daarvoor was binnen KCB meer kennis aanwezig dan in de NVWA. In het jaarverslag over 2018 schreef KCB dat een pilot met vallen rondom handelsbedrijven geen vondsten van schadelijke insecten had opgeleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.