Glas

Nieuws

Overbruggingssteun voor ontwikkelen van leiding over Oost

Voor de ontwikkeling van scenario’s voor de warmteleiding over Oost is een overbruggingskrediet verstrekt door Zuid-Holland en Rotterdam.

Daarmee kan het Warmtebedrijf Rotterdam mogelijk in oktober scenario’s klaar hebben voor de warmteleiding naar onder meer Oostland. In de loop van 2020 wordt dan een investeringsbesluit verwacht voor het tracé dat van groot belang is voor de glastuinbouw.

Planning Warmtebedrijf bijgesteld

De ontwikkeling van het eerste tracé van de warmterotonde is vertraagd. De planning van het Warmtebedrijf was om na selectie van de aannemer de eerste boringen nog in 2019 te laten plaatsvinden. De planning was al krap vanwege regelgeving dat in oktober tot en met maart geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in dijken en waterkeringen. De huidige vertraging is het gevolg van de lopende gesprekken met de gemeente Leiden over de exacte plaatsbepaling van het tracé en de procedures.

Krediet van € 800.000

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden PVV, FvD en PvdD tegen het voorstel. Die laatste partij noemde het projecten een bodemloze beerput. Ondanks deze tegenstemmen is het voorstel voor overbruggingskrediet van € 800.000 aangenomen en willen de partijen door met het project, waarvoor de provincie enkele miljoenen euro’s risico loopt als aandeelhouder van het warmtebedrijf (met Rotterdam).

Of registreer je om te kunnen reageren.