Glas

Nieuws

Nieuw Bremia fysio 36 benoemd

Vanwege de internationale verspreiding in sla is een Bremia-fysio nu officieel benoemd als Bl:36.

De International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) heeft Bl:36EU als officieel nieuw Bremia-fysio in sla benoemd. De meeste van de in 2018 gevonden en verzamelde 300 isolaten behoren tot lokale stammen. Het nu tot Bl:36 benoemde isolaat bleek zich in de afgelopen jaren echter over grote afstanden te hebben verspreid. Het werd in diverse slateeltgebieden in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië aangetroffen. Bl:36 wordt beschreven als een iets agressievere variant van Bl:34, in staat om een extra resistentiebron te doorbreken.

Enza Zaden geeft aan dat na screening van het eigen materiaal het overgrote deel van zijn slarassen al resistent blijkt tegen Bl:36.

Verspreiding

Tijdens een evaluatie van IBEB-EU in november van 800 in Europa aangetroffen Bremia-isolaten in 2017 en 2018 bleken de 3 meest wijdverspreide stammen de fysio’s 33, 34 en 35 te zijn. Deze werden in 27% van de monsters vastgesteld.

Meer dan de helft van de isolaten betrof nieuwe stammen, waarvan de meeste lokaal geïsoleerd bleven en slechts af en toe werden gevonden.

Een isolaat is echter afgelopen jaren ook al aangetroffen, en blijkt zich te verspreiden over een in toenemende mate groot gebied. Deze stam kwam in 16% van de onderzochte isolaten voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.